FP Internacional i Erasmus+

Treballem junts i juntes per formar ciutadans sense fronteres.

Internacional

INTERNACIONALITZACIÓ

Reptes de la internacionalitat

Tenim una xarxa internacional pròpia de contactes que ens permet un intercanvi d’informació i de professors i professores al més alt nivell i una oportunitat única per als estudiants de descobrir altres formes d’entendre el món i rebre una formació sense fronteres.

Uns dels nostres objectius és potenciar la internacionalització dels nostres campus. La relació entre països és una feina que afavoreix l’obertura de la nostra xarxa cap a l’exterior, l’intercanvi de coneixement i la incorporació d’elements innovadors.

La xarxa internacional de contactes dels centres de Jesuïtes Educació permet també completar els estudis a l'estranger aconseguint així un títol internacional, ja sigui de Formació Professional o fins i tot titulació universitària.

Imatge
Reptes de la internacionalitat a la FP
ERASMUS+

Programa Erasmus+

La nostra xarxa té la carta ECHE, per la qual accepta els principis d'excel·lència per a la mobilitat d'estudiants i professors.

A més, comptem amb les beques ERASMUS+ dins de la nostra Formació Professional (FP), que permeten als estudiants i nous titulats interessats a realitzar una part del seu currículum acadèmic a l'estranger i/o pràctiques en empreses EU, gràcies a la Xarxa d'Acadèmic Partners i empreses que disposa la Xarxa Jesuïtes Educació. Això dona als nostres alumnes l'oportunitat d'ampliar una part del seu currículum a l'estranger. Nous valors, metodologies d'aprenentatge, diversitat lingüística i un gran record per tota la vida.

Imatge
Erasmus+ a la Formació Professional de Jesuïtes Educació
VIATGES FORMATIUS

Study trips

Els estudiants participen en seminaris internacionals per nodrir la seva formació acadèmica i personal. Són seminaris temàtics a l’estranger, de curta durada i relacionats amb els seus estudis.

Organitzem activitats per a estudiants, professors, empreses i institucions internacionals que ens visiten. A més, participem en cursos europeus per fomentar l’emprenedoria i motivar als estudiants a experimentar amb noves metodologies de treball. Aquestes activitats aporten nous valors al futur del nostre alumnat.

Imatge
Study trips a la Fundació Jesuïtes Educació

 

 

 

L'Organisme Autònom Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) és l'Agència Nacional espanyola per al desenvolupament i la gestió del programa Erasmus+ de la Unió Europea en matèria d'Educació i Formació

Imatge
sepie