Col·laboració amb empreses

Treballem junts per formar ciutadans i ciutadanes sense fronteres, amb emoció i inclusió.

Empreses

Sapere aude

Innovació i tranferència de coneixement

Una peça fonamental perquè el nostre alumnat aconsegueixi l’èxit és una col·laboració intensiva entre l’empresa i la formació professional. Que estiguin en contacte i que es nodreixin de coneixement mútuament.

Imatge
Metodologia innovadora a la FP de Jesuïtes Educació
Projectes reals

Desenvolupament de projectes reals

Volem ajudar els nostres estudiants a potenciar el seu lideratge dins de l’empresa que estiguin treballant. Impulsem a desenvolupar projectes d’innovació bons tant per l’alumne com per l’empresa. Amb aquest sistema, potenciem tots els coneixements que han après en els nostres centres i beneficiem els contractants amb millors resultats.

Imatge
Excel·lència acadèmica i humana a la formació professional de jesuïtes educació
Professorat

Estades de professorat a les empreses o institucions

Aquestes estades fan que tant professors i professores com empresa puguin aprendre coses noves. A la vegada, el professorat ho podrà aplicar a les seves classes i transferir nou coneixement.

La seva estada no ocupa cap lloc de treball, queden exclosos de la legislació laboral. Estan coberts i cobertes per l’assegurança i la legislació establerta per la Generalitat de Catalunya que va dirigida als seus treballadors/es.

Imatge
FP Dual a Jesuïtes Educació
Reconeixement

Assessorament i reconeixement

Aquest servei permet convalidar les tasques i feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts de cicles formatius.

Beneficis per a les persones:

  • És una oportunitat per obtenir el reconeixement acadèmic de l’experiència laboral adquirida i capitalitzar-la en relació amb els títols de formació professional.

Beneficis per a l’empresa:

  • És una manera de fer transparents els aprenentatges adquirits pel seu personal mitjançant el treball i la formació.
  • Facilita l’elaboració de plans de formació pel seu personal.
  • Contribueix a la motivació professional.
  • Augmenta la competitivitat de les empreses.
Imatge
Pràctiques en empreses a la formació professional de Jesuïtes Educació
Internacional

Relacions internacionals

Uns dels nostres objectius és potenciar la internacionalització dels nostres campus. La relació entre països afavoreix l’obertura de la nostra xarxa cap a l’exterior, l’intercanvi de coneixement i la incorporació d’elements innovadors.

Imatge
Acompanyament personal i professional a la FP de Jesuïtes Educació