Jesuïtes Educació conjuntamente con UOC-Universitat Oberta de Catalunya-impartimos Ciclos Formativos de Grado Superior en línea con una metodología innovadora y flexible.

FP Virtual JE

FP Virtual JE
QUÈ POTS ESTUDIAR-HI?

Oferta formativa

Jesuïtes Educació, amb una sòlida experiència en la formació professional, i la UOC, Universitat pionera en l’aprenentatge virtual (e-learning), impartim Cicles Formatius de Grau Superior amb una proposta disruptiva d’FP en línia de qualitat que va més enllà respecte la metodologia, la tecnologia i el servei.

Imatge
oferta formativa