Mobilitat de professorat i staff

Formació constant per oferir formació eficaç

Mobilitat de professorat

Fomentem que el nostre equip docent gaudisca d'experiències internacionals i es formi en nous sistemes educatius i metodologies.

Així, els alumnes que no poden participar a un programa de mobilitat també tenen accés a aquestes noves propostes pedagògiques.

Un viatge que suposa una oportunitat multinivell.

El professor que participa en aquests projectes es converteix en un ambaixador actiu de la mobilitat entre alumnes i companys perquè viu en primera persona lexperiència de la mobilitat fora del nostre país.