PROGRAMA ERASMUS+

PROGRAMA ERASMUS+

Carta Erasmus+ ERASMUS POLICY STATEMENT

La nostra xarxa té la carta ECHE, per la qual accepta els principis d'excel·lència per a la mobilitat d'estudiants i professors.

Les beques ERASMUS+ permeten als estudiants i nous titulats interessats en realitzar una part del seu currículum acadèmic a l'estranger i/o pràctiques en empreses EU, gràcues a la Xarxa d'Academic Partners i empreses de que disposa la Xarxa Jesuïtes Educació.

Imatge
Erasmus+

Mobilitat per estudis: IN&OUT

IN

In today's world, communication between different areas of the globe is becoming easier, but at the same time we realise that our students need to be prepared to confront diversity, know that differences do exist, and learn to find common ground between contrasting cultures and peoples.

Jesuites Sarria-Sant Ignasi as a Jesuit-inspired center for higher education, has a mission to provide first-class training and education in order to offer top quality service in the different professional areas: Hospitality and Tourism, Film & Media, Sports Management, Social Studies and Marketing & Business

Located in a catalogued modernist style building designed in 1895 by the architect Joan Martorell , Higher Education programmes have been taught in Sant Ignasi since 1987 /1988

As part of our HORITZO + strategy, and as one of the flags of our college , Internationalisation is one of our main objectives.

We are a Catalan school open to the society and to the world. We experience International dimension every day.

Our main aim is to open new horizons for our students, by training them as open-minded people who will be able to life other cultural contexts being competent professionals capable of confronting the demands of the profession, and adapting to the dynamics of their specific secto. To this end, we have built up a network of international contacts as a fundamental element of the education we offer.

We stress the importance of cross-cultural exchanges, collaboration, and partnership cultivating language learning along with social, cultural, service oriented, and academic opportunities across the partner's schools.International dimension initiatives allow not only fruitful exchanges between schools, but also provide a unique opportunity for our students to get accustomed to other ways of life, giving them “an education across borders

OUT

En l'àmbit acadèmic, escoles i universitats europees acullen els nostres estudiants de St. Ignasi en les seves aules en programes de quatre mesos de durada per tal que puguin realitzar part del seu curriculum acadèmic a l'estranger. Aquest programa d'intercanvi assegura la equitat en el tractament acadèmic proporcionant el corresponent reconeixement de crèdits.

Aquest programa té com a objectiu contribuir al desenvolupament d'un aprenentatge permanent de qualitat, i promoure la innovació i la dimensió europea, així com fomentar la creativitat, la competitivitat i l'esperit emprenedor. Contribueixen també a l'aprenentatge de les llengues i al diàleg intercultural.

Imatge
mapa erasmus

MOBILITAT PER PRÀCTIQUES

Des d' Àrea Empresa, Relacions internacionals es realitza una feina constant de prospecció d'institucions i empreses internacionals amb l'objectiu de poder oferir als nostres alumnes pràctiques en altres paisos europeus. Actualment ja es compta amb una xarxa d'empreses a França, Itàlia, Anglaterra, Alemanya, Holanda, Bèlgica i Malta, amb les quals ja treballem des de fa temps. Aquestes pràctiques a l'estranger es fan mitjançant les beques de mobilitat de Educació Superior del programa ERASMUS- i doten l'alumne econòmicament per cobrir una part de les seves despeses en el període de pràctiques.

Actualment les empreses donen molt de valor a les persones que han desenvolupat part dels seus estudis o feina a l'estranger, ja que mostra una persona polivalent i amb característiques personals adaptades al segle XXI. Gràcies a la xarxa d'empreses colelaboradores estudiants i nous titulats poden realitzar part del seu currículum acadèmic a l'estranger, mitjançant el mòdul de les pràctiques en empreses de la EU.

MOBILITAT PER A ESTUDIANTS: FCT A L'ESTRANGER

FJE envia cada estiu els participants-estudiants per un període de 3 mesos a realitzar pràctiques en empreses europees d'acord amb el seu perfil professional i a la tornada la seva estada és reconeguda en el seu expedient acadèmic amb un valor de 22 crèdits ECTS, corresponents al mòdul de Formació en Centres de Treball.

MOBILITAT PER A TITULATS A L'ESTRANGER: ERASMUS - NOUS TITULATS

La Xarxa Jesuites Educació aposta per la formació integral dels seus alumnes i considera que cal preveure i preparar fins i tot el moment en què ja no siguin membres de l'escola. Oferir als joves titulats eines per a la inserció laboral, tant a l'àrea locaL com internacional, és una eina útil per a tota la seva vida professional i l'oferta de pràctiques en empreses a l'estranger és una oportunitat per a millorar la seva inserció laboral, tant en el país de destinació com a la tornada.

MOBILITAT PER A ESTUDIANTS DE PFI

Des de fa un parell d’anys formen part d’un projecte de mobilitat amb Xarxa FP, per a joves que cursen PFI al nostre centre. 

El primer any van participar 4 alumnes per anar a Munich i Toulouse. 

El segon van seleccionar 3 amb les mateixes destinacions. 

I aquest any acabem de rebre la resolució i tornem a enviar 3 alumnes a Toulouse i Vejle de Dinamarca. 

El projecte consisteix en realitzar pràctiques en empreses d’automoció o fontaneria durant 15 dies amb un grup variable entre 8 i 10 alumnes que pertanyen a escoles de Catalunya, Valencia i Madrid i l’acompanyament del grup amb 2 professors. Abans de marxar reben una formació per cohesionar el grup, treballar habilitats socials i millorar les seves competències de comunicació. 

Xarxa FP ofereix les beques als centres associats com a estratègia de recolzament per millorar les competències personals, lingüístiques, socials i professionals dels alumnes de la FP, incoen PFI, GM i GS.