Informació i preinscripció

Informació i preinscripció

Com fer la preinscripció?

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Per cursar qualsevol dels nostres cicles de grau mitjà haureu de complir algun dels següents requisits:

 • Títol d'educació secundària obligatòria
 • Títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Prova d'accés per accedir a Grau Mitjà
 • Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)
 • Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • Títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Dates de preinscripció curs 2024-2025

Del 24 al 30 de maig de 2024

Com fer la preinscripció?

Cicles Formatius de Grau Superior

Per cursar qualsevol dels nostres cicles de grau superior haureu de complir algun dels següents requisits:

 • Títol de batxillerat
 • Títol de tècnic o tècnica superior o especialista
 • Segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Prova d'accés per accedir a Grau Superior i Altres estudis equivalents a efectes acadèmics (FP I o FP II)
 • Curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Titulació universitària o una d'equivalent
 • Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Dates de preinscripció curs 2024-2025

Del 24 al 30 de maig de 2024

Preinscripció als PFI

Podeu trobar tota la informació relativa a la preinscripció, les dates i el procés de matrícula als Programes de Formació i Inserció al document que trobareu enllaçat.

En cas de tenir qualsevol dubte, contacteu amb la secretaria de Jesuïtes El Clot al 93 351 60 11 / 93 352 50 52.

Imatge
Preinscripció al PFI
Amplia i especialitza la teva formació

Cursos d'especialització i programes de desenvolupament professional

Per accedir als Cursos d'Especialització i als Programes de Desenvolupament Professional heu de realitzar els següents passos:

 • Omplir el document de sol·licitud d’admissió a la secretaria del centre.
 • Lliurar a la secretaria del centre el dossier de candidatura:

  • Fotocòpia DNI, NIE o passaport
  • Targeta sanitària individual
  • Una fotografía
  • Certificats o diplomes de formació
  • Currículum i carta de motivació
  • Certificat laboral (si escau)
  • En el cas de menors d’edat cal presentar el llibre de família i el DNI dels pares.
 • Tenir una entrevista personal amb el responsable del programa

 

Cursos Especialització: Contactar amb la secretaria del centre: infofp.clot@fje.edu o 93.351.60.11

Programes de Desenvolupament Professional: Contactar amb la secretaria del centre: fp.santignasi@fje.edu o 93 602 30 30

Ajuts a l’escolaritat

Jesuïtes Educació, institució educativa i social model de referència en l’àmbit de la Formació Professional, vol donar oportunitats d’acord amb la seva missió a l’alumnat que vol estudiar un cicle de formació professional i que no disposen de prous recursos econòmics. Per això, posa en marxa un programa d'ajuts per finançar els estudis en Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior.

Els ajuts a l’escolaritat de Jesuïtes Educació tenen per objectiu garantir que tots els joves amb un projecte de carrera professional puguin completar la Formació Professional a un dels nostres centres, sense discriminar per situació econòmica. Aquests ajuts seran concedits basant-se en tres criteris: econòmic, motivacional i social.

Quins requisits has de cumplir per rebre un ajut econòmic?

 • Tenir una renda per sota del llindar que recull la següent taula en base al barem fixat per l'estat per a la concessió de beques d’estudis no obligatoris:
  • Famílies d'un membre: 14.112€
  • Famílies de dos membres: 24.089€
  • Famílies de tres membres: 32.697€
  • Famílies de quatre membres: 38.831€
  • Famílies de cinc membres: 43.402€
  • Famílies de sis membres: 43.853€
 • Acreditar que la família té dificultats a l’hora de finançar la matrícula dels nostres programes.
 • Presentar la sol·licitud d'ajut en el termini corresponent. Cal tenir tota la documentació necessària perquè es pugui aprovar el tràmit.
 • Accedir a una entrevista personal prèvia a la resolució de l'ajut.
 • És obligatori presentar la sol·licitud a la beca d’estudis de l’Estat.

Si s’incompleix algun d’aquests requisits no es podrà rebre l’Ajut de Jesuïtes Educació.

El Comitè d’ajuts podrà utilitzar la documentació que tingui disponible per acabar de valorar les circumstàncies. Garantim la confidencialitat de les dades aportades en tot moment.

L’ajut quedarà completament anul·lat si no es presenta el comprovant de la sol·licitud a la beca d’estudis de l’Estat.

També quedarà total o parcialment anul·lat si el rendiment escolar de l’alumne és inferior a les seves possibilitats segons el criteri de l’escola i/o si ha tingut alguna sanció molt greu.

Les dates d'aquests terminis al curs 2023-2024 són orientatives i la resolució dependrà de cada escola:

 • Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà: sol·licituds de l'1 de juny al 15 de juliol
 • Cicles de Formació Professional de Grau Superior: sol·licituds de l'1 al 15 de setembre

El percentatge d’ajut mínim que pot rebre l’alumnat és d’un 10% amb un màxim a determinar segons la situació econòmica familiar. A més, el màxim dependrà del fons d’ajuts de que disposa l’escola i el nombre de peticions rebudes. Això implica que, en funció de les peticions rebudes, la família hauria d’abonar la resta de l’import.

Aquesta sol·licitud d’ajut ha de presentar-se cada any.

S’ha d’omplir el formulari de sol·licitud i enviar-lo amb tota la documentació necessària a la Secretaria o adminstració d’FP de les escoles on es vulgui cursar els estudis, segons els terminis indicats:

Jesuïtes El Clot-Escola del Clot
València,680
08027 Barcelona
Telèfon: 93 351 60 11
administracio.clot@fje.edu

Jesuïtes Sarri- Sant Ignasi
Carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona
Telèfon 93 602 30 00
facturacio.santignasi@fje.edu

Jesuïtes Bellvitge, C.E. Joan XXIII
AV/ Mare de Déu de Bellvitge, 100
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 335 15 43
secretaria.joan23@fje.edu

 

MicroBank de La Caixa ofereix préstecs pels estudiants dels Graus Superiors amb les condicions que trobareu al pdf enllaçat.

Imatge
Préstec Skills and Education La Caixa

Vine a conèixer-nos

Coneix els nostres programes de formació.

Concerta una entrevista personalitzada i/o assisteix a una Jornada de Portes Obertes.

Dades del curs
Dades de l'alumne/a