TÈCNIC/A SUPERIOR EN MANTENIMENT AEROMECÀNIC D’AVIONS DE MOTOR DE TURBINA

Manteniment Aeromecànic d'avions amb motor de turbina

Manteniment Aeromecànic d'avions amb motor de turbina
Curs 2023/24

Descripció del curs

Participar en els processos de fabricació i assemblatge i manteniment dels elements de revestiment d’interior i mobiliari de l’avió, aplicant la normativa vigent i la qualitat requerida segons la documentació tècnica, i també complint la normativa específica aeronàutica, el pla de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. Capacitar per fer el manteniment programat i correctiu dels motors, dels sistemes d’indicacions i d’electrònica, de la cèl·lula i dels sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics de l’avió, i d’aviònica, tant en la línia com en hangar (tren d’aterratge, il·luminació, aire condicionat, pressurització, neumàtica, hèlixs...)

3 cursos
MATÍ, DE DILLUNS A DIVENDRES
Erasmus+

Jesuite el clot logo Jesuïtes El Clot

Títol oficial aprovat per la Generalitat de Catalunya
Títol oficial aprovat per la Generalitat de Catalunya

Sortides professionals

Ajudem al nostre alumnat a accedir al món laboral escollint la millor sortida

 • Tècnic/a de manteniment aeromecànic de motors de turbina
 • Tècnic/a de sistemes en hangar o taller
 • Tècnic/a ajustador/a de motors de turbina
 • Tècnic/a ajustador/a d’equips elèctrics i electrònics
 • Tècnic/a de manteniment d’estructures en hangar o taller
 • Tècnic/a d’assajos no destructius
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes mecànics i elèctrics de simuladors de vol
 • Tècnic o tècnica en la fabricació i muntatge d’elements i components

Què aprendràs?

 • Fonaments de l’electricitat
 • Fonaments de l’electrònica en aeromecànica
 • Tècniques digitals i sistemes d’instruments electrònics en aeromecànica
 • Materials, equips i eines en aeromecànica
 • Pràctiques de manteniment amb elements mecànics de l’aeronau
 • Pràctiques de manteniment amb elements d’aviònica i serveis de les aeronaus
 • Aerodinàmica bàsica
 • Factors humans
 • Legislació aeronàutica
 • Aerodinàmica, estructures i sistemes elèctrics i d’aviònica d’avions amb motor de turbina
 • Aerodinàmica, estructures i sistemes de comandaments de vol d’avions amb motor de turbina
 • Aerodinàmica, estructures i sistemes hidràulics, neumàtics i tren d’aterratge de l’avió
 • Aerodinàmica, estructures i sistemes d’oxigen, aigües i protecció d’avions
 • Motors de Turbina de gas
 • Hèlixs
 • Projecte de manteniment aeromecànic d’avions amb motor de turbina
 • Empresa i Iniciativa emprenedora

Ajuts a l’escolaritat

Jesuïtes Educació, institució educativa i social model de referència en l’àmbit de la Formació Professional, vol donar oportunitats d’acord amb la seva missió a l’alumnat que vol estudiar un cicle de formació professional i que no disposen de prous recursos econòmics. Per això, posa en marxa un programa d'ajuts per finançar els estudis en Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior.

Els ajuts a l’escolaritat de Jesuïtes Educació tenen per objectiu garantir que tots els joves amb un projecte de carrera professional puguin completar la Formació Professional a un dels nostres centres, sense discriminar per situació econòmica. Aquests ajuts seran concedits basant-se en tres criteris: econòmic, motivacional i social.

Quins requisits has de cumplir per rebre un ajut econòmic?

 • Tenir una renda per sota del llindar que recull la següent taula en base al barem fixat per l'estat per a la concessió de beques d’estudis no obligatoris:
  • Famílies d'un membre: 14.112€
  • Famílies de dos membres: 24.089€
  • Famílies de tres membres: 32.697€
  • Famílies de quatre membres: 38.831€
  • Famílies de cinc membres: 43.402€
  • Famílies de sis membres: 43.853€
 • Acreditar que la família té dificultats a l’hora de finançar la matrícula dels nostres programes.
 • Presentar la sol·licitud d'ajut en el termini corresponent. Cal tenir tota la documentació necessària perquè es pugui aprovar el tràmit.
 • Accedir a una entrevista personal prèvia a la resolució de l'ajut.
 • És obligatori presentar la sol·licitud a la beca d’estudis de l’Estat.

Si s’incompleix algun d’aquests requisits no es podrà rebre l’Ajut de Jesuïtes Educació.

El Comitè d’ajuts podrà utilitzar la documentació que tingui disponible per acabar de valorar les circumstàncies. Garantim la confidencialitat de les dades aportades en tot moment.

L’ajut quedarà completament anul·lat si no es presenta el comprovant de la sol·licitud a la beca d’estudis de l’Estat.

També quedarà total o parcialment anul·lat si el rendiment escolar de l’alumne és inferior a les seves possibilitats segons el criteri de l’escola i/o si ha tingut alguna sanció molt greu.

Les dates d'aquests terminis al curs 2023-2024 són orientatives i la resolució dependrà de cada escola:

 • Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà: sol·licituds de l'1 de juny al 15 de juliol
 • Cicles de Formació Professional de Grau Superior: sol·licituds de l'1 al 15 de setembre

El percentatge d’ajut mínim que pot rebre l’alumnat és d’un 10% amb un màxim a determinar segons la situació econòmica familiar. A més, el màxim dependrà del fons d’ajuts de que disposa l’escola i el nombre de peticions rebudes. Això implica que, en funció de les peticions rebudes, la família hauria d’abonar la resta de l’import.

Aquesta sol·licitud d’ajut ha de presentar-se cada any.

S’ha d’omplir el formulari de sol·licitud i enviar-lo amb tota la documentació necessària a la Secretaria o adminstració d’FP de les escoles on es vulgui cursar els estudis, segons els terminis indicats:

Jesuïtes El Clot-Escola del Clot
València,680
08027 Barcelona
Telèfon: 93 351 60 11
administracio.clot@fje.edu

Jesuïtes Sarri- Sant Ignasi
Carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona
Telèfon 93 602 30 00
facturacio.santignasi@fje.edu

Jesuïtes Bellvitge, C.E. Joan XXIII
AV/ Mare de Déu de Bellvitge, 100
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 335 15 43
secretaria.joan23@fje.edu

 

MicroBank de La Caixa ofereix préstecs pels estudiants dels Graus Superiors amb les condicions que trobareu al pdf enllaçat.

Imatge
Préstec Skills and Education La Caixa

Col·laboració amb empreses

Treballem en col·laboració amb un ampli ventall d’institucions acadèmiques, socials, culturals i empresarials. Aquestes sinergies ens permeten enriquir-nos dels diferents punts de vista i contribuir a projectes cooperatius amb el nostre coneixement.

Imatge
Logo1
Imatge
APPLI-DISTINGUED-SCHOOL_logo.png
Imatge
CTH-ENDORSED_logo.png
Imatge
DEVOS-GRADUATE-SCHOOL_logo.png
Imatge
dorchester_collection.png
Imatge
Edmont-de-Rothschild_logo.png
Imatge
EDUQUA_logo.png
Projecte educatiu

Metodologia

Amb l'Horitzó+ posem l'accent en els reptes que suposa educar dones i homes per als altres mirant cap al futur de manera esperançada: innovació pedagògica, justícia social, salvaguarda dels més vulnerables, dimensió ecològica, espiritualitat ignasiana i ciutadania global.

El nostre projecte educatiu es construeix integrant vuit dimensions pedagògiques (alumnat, famílies i entorn, educadors, continguts, metodologies, avaluació, organització i espais) des dels quals es concreten les propostes educatives de l'Horitzó+.

El nostre dia a dia

Espais moderns, funcionals i digitals, en constant transformació i adaptació vers les noves tecnologies i que, alhora, mantenen el caràcter i la singularitat d’un edifici centenari.

Imatge
dia4
Imatge
dia1
Imatge
dia2
Imatge
Transport i manteniment de vehicles

Requisits d'accés

El nostre projecte educatiu neix de la pedagogia ignasiana. Un model que destaca la innovació i la integració dels vessants personal i acadèmic a l’educació.

Requisit d'accés 1

Requisit d'accés 2

Requisit d'accés 3

Informació i preinscripció

Itineraris

Itineraris de la FP

Coneix els nostres programes de formació.

Concerta una entrevista personalitzada i/o assisteix a una Jornada de Portes Obertes.

Dades del curs
Dades de l'alumne/a