Sol·licita Informació

DIPLOMA DE JESUÏTES EL CLOT. ESPECIALISTA EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I BIG DATA

Intel·ligència Artificial i Big Data

Curs especialització Intel·ligència Artificial i Big Data
Curs 2023/24

Descripció del curs

Aquests estudis consisteixen a programar i aplicar sistemes intel·ligents que optimitzen la gestió de la informació i l'explotació de dades massives, per garantir l'accés a les dades de manera segura i complir els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides als estàndards establerts, així com els principis ètics i legals. S'estudien i apliquen els diferents models d'IA, tant en models clàssics com de xarxes neuronals, així com les infraestructures, paradigmes i plataformes de Big Data més emprats. Es treballa amb pràctiques de laboratori reals i amb equipament que fa ús de IA.

2 cursos
De dilluns a dijous a partir de les 18.15h

Jesuite el clot logo Jesuïtes El Clot

Títol oficial aprovat per la Generalitat de Catalunya
Títol oficial aprovat per la Generalitat de Catalunya

Sortides professionals

  • Desenvolupador/a en solucions informàtiques que fan ús d'intel·ligència artificial i dades massives (Big Data)
  • Programador o programadora de sistemes experts.
  • Expert o experta en intel·ligència artificial i dades massives (Big Data)

  • Analista de dades, 

  • Espert/a en Bases de dades distribuïdes (Relacionals i NoSQL)

Que aprendràs?

M01 Models d'Intel·ligència Artificial (66 hores)

M02 Sistemes d'Aprenentatge Automàtic (66 hores)

M03 Programació d'Intel·ligència Artificial (165 hores)

M04 Sistemes de Big Data (99 hores)

M05 Big Data Aplicat (99 hores)

M06 Projecte d'Intel·ligència i Big Data (105 hores)

Projecte educatiu

Metodologia

Amb l'Horitzó+ posem l'accent en els reptes que suposa educar dones i homes per als altres mirant cap al futur de manera esperançada: innovació pedagògica, justícia social, salvaguarda dels més vulnerables, dimensió ecològica, espiritualitat ignasiana i ciutadania global.

El nostre projecte educatiu es construeix integrant vuit dimensions pedagògiques (alumnat, famílies i entorn, educadors, continguts, metodologies, avaluació, organització i espais) des dels quals es concreten les propostes educatives de l'Horitzó+.

Requisits accés

Disposar dels títols de grau superior de la família d'informàtica.

També tenen accés els alumnes titulats en grau superior de Mecatrònica industrial,  en Automatització i Robòtica Industrial i els de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.

Itineraris

Itineraris de la FP

Coneix els nostres programes de formació.

Concerta una entrevista personalitzada i/o assisteix a una Jornada de Portes Obertes.

Dades del curs
Dades de l'alumne/a