Parc Eòlic Tramuntana: projecte pioner presentat a JE Clot

Com a punt final al temari estudiat a classe sobre els parcs eòlics marins, Raquel Juan, membre de l’equip de desenvolupament de Parc Tramuntana, i Maite Masià, responsable de comunicació, han dut a terme una presentació als alumnes de FP en Renovables del que pot ser el primer projecte eòlic marí de Catalunya.

Imatge
parc eolic clot

En la presentació s’han repassat les característiques tècniques del projecte desenvolupat per BlueFloat Energy i Sener, una instal·lació flotant situada a la Costa Brava, a 24 km del Golf de Roses, i que suposaria la generació equivalent al 45% de l'energia elèctrica de la província de Girona, gràcies a la producció de 33 aerogeneradors de 236 m de diàmetre de rotor i d’uns 15 MW cadascun. Cada aerogenerador, situat a una fondària entre 130 i 230 metres, pot ser capaç de subministrar l’energia corresponent al consum de 16.000 llars, amb un estalvi total de 21 milions de tones de CO2 anuals amb el global del parc, una quantitat equivalent a 175 milions de km recorreguts per un automòbil de combustió.

 

El parc estarà situat en una de les zones aprovades en el Pla d’Ordenació de l’Espai Martítim (POEM), que ha establert les zones d’alt potencial per al desenvolupament de l’eòlica marina, una tecnologia cridada a tenir un desenvolupament molt significatiu en els propers anys, donades les condicions favorables que presenta l’entorn marí. Els aerogeneradors marins tenen unes dimensions i generació d’energia majors que els terrestres i la seva producció es veu molt afavorida per les condicions de l’entorn, ja que en el mar hi ha una molt menor rugositat, el vent és més sostingut i fort. Això permet garantir una molt major disponibilitat i estabilitat en la producció respecte altres fonts d’energia renovables i ser un gran complement a les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques terrestres.

Imatge
parc eolic clot

La tecnologia de plataformes flotants és l’única possible en aquesta zona, per les característiques del subsol marí, i ofereix importants millores en la integració amb el medi ambient. No obstant, es tracta d’una tecnologia en desenvolupament, on l’empresa Sener en col·laboració amb Nervión Naval Offshore, ha desenvolupat un sistema propi de plataforma flotant semi submergida, HiveWind.

 

Aquesta instal·lació preveu la creació de 6000 llocs de feina directes i indirectes, contribuint també de forma significativa als objectius de la llei del canvi climàtic, en coherència amb la Prospectiva Energètica de Catalunya (PROENCAT) d’assolir el 100% renovable el 2050.

Agraïm a Raquel Juan i Maite Masià per la presentació inspiradora sobre el Parc Eòlic Marí Tramuntana. Un pas destacat cap a un futur sostenible a Catalunya.