Mobilitat per pràctiques per a estudiants de PFI: França i Dinamarca

Des de fa un parell d'anys formen part d'un projecte de mobilitat amb Xarxa FP, per a joves que cursen PFI al centre Jesuïtes el Clot
 

Imatge
mobilitat PFI

El primer any van participar 4 alumnes per anar a Munich i Toulouse.El segon van seleccionar 3 amb les mateixes destinacions.I aquest any acabem de rebre la resolució i tornem a enviar 3 alumnes a Toulouse i Vejle de Dinamarca, l'Uriel, Juan Pablo i Youssef.El projecte consisteix a realitzar pràctiques en empreses d'automoció o fontaneria durant 15 dies amb un grup variable entre 8 i 10 alumnes que pertanyen a escoles de Catalunya, València i Madrid i l'acompanyament del grup amb 2 professors/es. Abans de marxar reben una formació per cohesionar el grup, treballar habilitats socials i millorar les seves competències de comunicació.Xarxa FP ofereix les beques als centres associats com a estratègia de suport per millorar les competències personals, lingüístiques, socials i professionals dels i de les alumnes de l'FP, tant de PFI, GM i GS.