Explorant Horitzons: Curs d'especialització d'Intel·ligència Artificial, Big Data i Ciberseguretat en la Formació Professional

Just abans de finalitzar el 2n trimestre la Nuria Salvador, exalumna de Jesuïtes El Clot, va realitzar una xerrada sobre Intel·ligència Artificial (IA), Big Data i Ciberseguretat,  al nostre alumnat de la família professional d’Informàtica i Comunicacions.

Imatge
Intel·ligència Artificial, Big Data i Ciberseguretat

És en el 3r trimestre i últim del curs, que els i les alumnes de la Formació professional han de començar a pensar en el seu futur, ja sigui, en l'àmbit acadèmic com professional.

Al Clot, apostem per què els i les nostres alumnes explorin el seu potencial acadèmic fins al màxim de les seves possibilitats, i per això, creiem imprescindible que coneguin la realitat del món laboral i les seves demandes. La Formació Professional obre una porta directa a aquest món, però no podem obviar que és un món competitiu que demanda professionals cada cop més formats acadèmicament.

Per aquest motiu, la Nuria, que és especialista en Ciència de Dades, va explicar als nostres alumnes d’FP  la gran demanda que hi ha de professionals en aquests dos camps i també el lligam que hi ha entre ells: La Intel·ligència Artificial (IA) i el Big Data són essencials en la ciberseguretat. La IA detecta amenaces, avalua riscos i automatitza tasques, mentre que el Big Data proporciona informació valuosa per protegir sistemes i dades.

Finalment, la Nuria, va explicar els diferents estudis que es poden cursar per arribar a ser un/a gran professional especialitzat en aquests àmbits, ja que són els i les especialistes d'informàtica amb més demanda de professionals  i que les empreses valoren com a més crítics.

En aquest sentit, Jesuïtes Educació, i en concret a El Clot oferim 2 màsters de Formació Professional d’Informàtica : els cursos d’especialització de Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació i el de Intel·ligència Artificial i Big Data.

Confiem que anant més enllà de l’aula provoquem en el nostre alumnat la seva curiositat per seguir formant-se