Activitats Físiques i Esportives

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius i recreatius per tot tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de temps lliure

Programes de desenvolupament professional

Condicionament físic
Activitats Físiques i Esportives
Programes de desenvolupament professional
1 curs

Jesuites sarrià logo Jesuïtes Sarrià

Grau superior

eas
Activitats Físiques i Esportives
Grau superior
2 cursos
Erasmus+

Jesuite bellvitge logo Jesuïtes Bellvitge

Jesuites sarrià logo Jesuïtes Sarrià

Grau mitjà

GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS DE LLEURE
Activitats Físiques i Esportives
Grau mitjà
2 cursos

Jesuite bellvitge logo Jesuïtes Bellvitge

Jesuites sarrià logo Jesuïtes Sarrià