Un dia del CFGM Emergències Sanitàries i Cures Auxiliars d'Infermeria

Els estudiants de segon curs del cicle formatiu d'Emergències Sanitàries, en col·laboració activa amb els del cicle formatiu de Cures auxiliars d'infermeria, ens transporten a través d'un simulacre d'incident de múltiples afectats. És una representació magistral de com la preparació i la coordinació juguen un paper crucial en situacions crítiques.

Imatge
ems clot

A mesura que les càmeres segueixen de prop l'acció, es fa evident la meticulosa planificació i la ràpida resposta dels participants. Amb calma i competència, despleguen tota la logística necessària per abordar aquesta complexa situació. Equipats amb els seus coneixements i habilitats adquirits en la formació, els estudiants s'enfronten valentament als desafiaments que es presenten.El seu treball en equip queda plasmat, ja que cada estudiant assumeix un paper específic i treballa en perfecta sincronia amb els altres. Des de la tria dels protocols de seguretat fins a l'atenció immediata als ferits, cada detall és abordat amb precisió i diligència.Així, aquest simulacre no només serveix com a exercici pràctic per als estudiants, sinó també com a recordatori del compromís i la dedicació necessaris en el camp de l'emergència sanitària. És un testimoni vibrant dels valors de professionalisme, solidaritat i preparació que defineixen aquests futurs professionals de la salut.

Aquest vídeo captura de manera vívida la intensitat i la importància de la formació en emergències, oferint una visió inspiradora de com la preparació adequada pot fer la diferència en moments crítics.