La formació professional és l'educació en contacte amb la realitat

Entenent la formació professional des d’un sentit ben ampli, es considera un aspecte fonamental en el desenvolupament de qualsevol persona a l’incorporar-se al món laboral i fer front a la realitat diària de l’empresa. 

Imatge
article JE

Aquest aprenentatge s'entén com a contacte directe amb el mercat laboral i, com no pot ser d'altra forma, permet als estudiants obtenir les habilitats i competències necessàries per implementar-les amb èxit a la professió des del primer dia.

Amb aquesta mirada, la formació professional, a més a més de proporcionar la pràctica necessària que apropa els estudiants a les realitats de l'empresa, també permet adquirir coneixements teòrics que s'afegeixen a la visió dels seus estudis de forma transversal. El contacte amb la realitat empresarial, en la qual poder posar en pràctica habilitats i competències, aprenent dels errors i enfortint dia a dia diferents tasques, ofereix l'oportunitat d'experimentar en diferents situacions i contextos laborals, la qual cosa permet als estudiants conèixer, entre altres aspectes, la dinàmica de treball, els processos, la normativa interna i els valors de l'empresa.

Imatge
article JE

Fomentant el treball en equip i la col·laboració entre estudiants de forma conjunta amb professionals de sectors i experiències diverses, es contribueix activament a enriquir l'aprenentatge continu i disposar d'una mirada enfocada vers el futur que esdevindrà. Sempre és enriquidora la interacció per ambdues parts i les oportunitats que s'obren per rebre consells útils i acompanyament per al desenvolupament professional, així com els possibles contactes de futur que, de ben segur, sorgeixen.

Creativitat, innovació, adaptació, resiliència... no són paraules alienes al constant canvi de la realitat laboral del país. El contacte directe amb la realitat de l'empresa fa que els estudiants siguin capaços de resoldre inconvenients, problemes i situacions de forma creativa, disposar d'eines que faciliten solucions innovadores i adaptar-se a les noves tecnologies que s'empren en el món laboral.

Visualitzarem, doncs, la formació professional com el millor pont entre el món acadèmic i l'empresa, en la qual es preparen els futurs professionals per fer front amb èxit als desafiaments que la carrera professional els posarà al davant.

Fomentant el treball en equip i la col·laboració entre estudiants de forma conjunta amb professionals de sectors i experiències diverses, es contribueix activament a enriquir l'aprenentatge continu

Per concloure, com a contacte directe amb la professió, considerem la formació professional una etapa bàsica en la potenciació de les competències i desenvolupament de qualsevol persona que cerca introduir-se pròximament en el mercat laboral. A través de la pràctica, els estudiants podran adquirir totes aquelles competències necessàries per adaptar-se amb èxit a l'entorn laboral, experimentar diferents contextos i situacions, treballar en equip aportant creativitat i innovació, etc. En aquests termes, la formació professional és, sens dubte, la base i fonament per a una millor incorporació de professionals competents per fer front als reptes del segle XXI.

Article de Jordi Ollé, Director de Formació Professional a Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi