Caminar per conèixer-nos

Caminar pot semblar una activitat insignificant. En certa forma, ho podem reduir a quelcom que ens permet desplaçar d'un punt a un altre. Ara bé, si ens donem l'oportunitat, caminar ens ofereix la possibilitat d'endreçar pensaments, resoldre problemes i construir projectes. Des d'aquesta perspectiva, caminar es converteix en una activitat transcendent.

Imatge
sortida clot

El passat divendres 15 de març, en el marc de les activitats de celebració de la Setmana Ignasiana, l'alumnat de 2n del CFGM d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (IEA), del CFGS d'Automatització i Robòtica Industrial (ARI), i del CFGS de Mecatrònica Industrial (MECA), varen participar en l'activitat Caminar per conèixer-nos.Des de l'Escola, la caminada els va portar fins al Turó del Carmel. Esplèndid mirador de Barcelona.Aquesta activitat de lleure, distesa, i fora de l'Escola, es fonamenta sobre dos objectius:Treballar la reflexió personal, i la relació entre alumnes dels CFGM d'IEA, CFGS d'ARI i CFGS MECA. Força alumnes que finalitzen el CFGM d'IEA, cursen amb posterioritat el CFGS d'ARI o el CFGS MECA. Alhora, alguns alumnes que cursen el CFGS d'ARI després cursen el CFGS de MECA, o a la inversa. És interessant, doncs, generar vincle entre aquests tres grups.L'activitat permet als alumnes compartir: Com són els cicles? Com estan organitzats? Quina diferència hi ha entre els itineraris DUAL i NO DUAL del CFGS, etc.Aquesta activitat complementa l'assessorament que reben els alumnes en relació amb la continuïtat d'estudis. I és interessat el diàleg que entre els tres grups es genera.Treballar la projecció personal i professional dels alumnes en finalitzar el cicle. Els alumnes participants són alumnes de 2n curs, que han de decidir què fer i quin camí emprendre en finalitzar aquesta etapa. L'activitat els ofereix un espai de reflexió sobre el que faran.