Solicita información

TÉCNICO/A SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL

Comercio Internacional

Comerç internacional
Curso 2023/24

Descripción del curso

El ciclo formativo de grado superior de Comercio Internacional te proporciona las competencias y los conocimientos necesarios para planificar y gestionar los procesos de importación y exportación de una empresa. 

2 cursos

Jesuites FP virtual logo FP Virtual JE

Título oficial aprobado por la Generalitat de Cataluña
Título oficial aprobado por la Generalitat de Cataluña
Disponible en modalidad virtual a través de UOC
logo jesuitesLogo UOC

Sortides Professionals

Ajudem al nostre alumnat a accedir al món laboral escollint la millor sortida

 • Tècnic en comerç exterior.
 • Tècnic d'operacions exteriors d'entitats financeres
 • Tècnic en administració de comerç internacional.
 • Assistent o adjunt de comerç internacional.
 • Agent de comerç internacional.
 • Tècnic de màrqueting internacional.
 • Tècnic de màrqueting digital internacional.
 • Tècnic de venda internacional.
 • Consignatari de vaixells.
 • Operador logístic.
 • Cap de magatzem.
 • Tècnic en logística del transport

Que aprendràs?

 • Prendre decisions sobre l'entrada dels productes d'una empresa al mercat exterior, seleccionant les polítiques de producte, preu, comunicació i distribució més adequades per a aquests mercats.
 • Elaborar un pla de màrqueting, seleccionant la informació de base (briefing) i analitzant les relacions entre les variables que intervenen en el màrqueting mix internacional per a l'entrada a mercats exteriors.
 • Identificar clients i proveïdors i contactar amb ells gestionant els contractes mercantils internacionals, controlant i supervisant el desenvolupament i l'evolució de les vendes per assegurar el compliment de les condicions contractuals pactades.
 • Realitzar la gestió administrativa d'operacions de importació, exportació, introducció i expedició de mercaderies.
 • Organitzar l'emmagatzematge de mercaderies en les condicions que garanteixin la seva integritat

Ayudas a la escolaridad

Jesuïtes Educació, institución educativa y social modelo de referencia en el ámbito de la Formación Profesional, quiere dar oportunidades de acuerdo con su misión al alumnado que quiere estudiar un ciclo de formación profesional y que no disponen de suficientes recursos económicos. Por eso, pone en marcha un programa de ayudas para financiar los estudios en Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior.

Las ayudas a la escolaridad de Jesuïtes Educació tienen por objetivo garantizar que todos los jóvenes con un proyecto de carrera profesional puedan completar la Formación Profesional en uno de nuestros centros, sin discriminar por situación económica. Estas ayudas serán concedidas en base a tres criterios: económico, motivacional y social.

Quins requisits has de cumplir per rebre un ajut econòmic?

 • Tenir una renda per sota del llindar que recull la següent taula en base al barem fixat per l'estat per a la concessió de beques d’estudis no obligatoris:
  • Famílies d'un membre: 14.112€
  • Famílies de dos membres: 24.089€
  • Famílies de tres membres: 32.697€
  • Famílies de quatre membres: 38.831€
  • Famílies de cinc membres: 43.402€
  • Famílies de sis membres: 43.853€
 • Acreditar que la família té dificultats a l’hora de finançar la matrícula dels nostres programes.
 • Presentar la sol·licitud d'ajut en el termini corresponent. Cal tenir tota la documentació necessària perquè es pugui aprovar el tràmit.
 • Accedir a una entrevista personal prèvia a la resolució de l'ajut.
 • És obligatori presentar la sol·licitud a la beca d’estudis de l’Estat.

Si s’incompleix algun d’aquests requisits no es podrà rebre l’Ajut de Jesuïtes Educació.

El Comitè d’ajuts podrà utilitzar la documentació que tingui disponible per acabar de valorar les circumstàncies. Garantim la confidencialitat de les dades aportades en tot moment.

L’ajut quedarà completament anul·lat si no es presenta el comprovant de la sol·licitud a la beca d’estudis de l’Estat.

També quedarà total o parcialment anul·lat si el rendiment escolar de l’alumne és inferior a les seves possibilitats segons el criteri de l’escola i/o si ha tingut alguna sanció molt greu.

Las fechas de estos plazos en el curso 2023-2024 son orientativas y la resolución dependerá de cada escuela:

 • Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio: solicitudes del 1 de junio al 15 de julio
 • Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior: solicitudes del 1 al 15 de septiembre

El porcentaje de ayuda mínimo que puede recibir el alumnado es de un 10% con un máximo a determinar según situación económica familiar. Además, el máximo dependerá del fondo de ayudas de las que dispone la escuela y el número de peticiones recibidas. Esto implica que, en función de las peticiones recibidas, la familia debería abonar el resto del importe.

Esta solicitud de ayuda debe presentarse cada año.

Se debe rellenar el formulario de solicitud y enviarlo con toda la documentación necesaria a la Secretaría o administración de FP de las escuelas donde se quiera cursar los estudios, según los plazos indicados:

Jesuïtes El Clot-Escola del Clot
València,680
08027 Barcelona
Teléfono: 93 351 60 11
administracio.clot@fje.edu

Jesuïtes Sarri- Sant Ignasi
Carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona
Teléfono: 93 602 30 00
facturacio.santignasi@fje.edu

Jesuïtes Bellvitge, C.E. Joan XXIII
AV/ Mare de Déu de Bellvitge, 100
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Teléfono: 93 335 15 43
secretaria.joan23@fje.edu

 

MicroBank de La Caixa ofrece préstamos para los estudiantes de los Grados Superiores con las condiciones que encontrará en el pdf enlazado

Imatge
Préstec Skills and Education La Caixa
Projecte educatiu

Metodologia

Amb l'Horitzó+ posem l'accent en els reptes que suposa educar dones i homes per als altres mirant cap al futur de manera esperançada: innovació pedagògica, justícia social, salvaguarda dels més vulnerables, dimensió ecològica, espiritualitat ignasiana i ciutadania global.

El nostre projecte educatiu es construeix integrant vuit dimensions pedagògiques (alumnat, famílies i entorn, educadors, continguts, metodologies, avaluació, organització i espais) des dels quals es concreten les propostes educatives de l'Horitzó+.

Itinerarios

Itineraris cast

Conoce nuestros programas de formación.

Concierta una entrevista personalizada o asiste a una Jornada de Puertas Abiertas.

Datos del curso
Datos del alumno