Aviso legal

Aviso legal

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web amb adreça URL https://www.formacioprofessional.com i totes aquelles que estan en el subdomini de "formacioprofessional.com" (en endavant, lloc web), titularitat de Fundació Jesuïtes Educació. 

La finalitat del lloc web és informar els usuaris dels cursos de Formació Professional, PFI i d'especialització que ofereix la Fundació Jesuïtes Educació, així com la prestació del servei d'intermediació laboral amb alumnes i exalumnes d'FJE.

Amb caràcter general l’accés i utilització del web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris d’aquesta.

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment del deure d'informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es publiquen les següents dades:

  • El titular d'aquesta website és: Fundació Jesuïtes Educació amb domicili al carrer Roger de Llúria, 13, 08010 de Barcelona, amb número de CIF G-62411624 i inscrita en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número d’inscripció 000553.
  • Telèfon de contacte: 932702213
  • Correu electrònic de contacte: fje@fje.edu

Pel que fa a la pàgina web de la Borsa de Treball (https://www.fje.edu/ca/talent), la pàgina d’aplicació informàtica ha estat desenvolupada per:

Talent Clue Solutions, S.L.

CIF: B65111486

Domicili: Travessera de Gràcia, 73-79, 3º2º, 08006 Barcelona, España.

Correu electrònic: info@talentclue.com

2. CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

Té la condició d’usuari tota persona que accedeixi i faci servir aquesta website. Pel sol fet d’entrar en aquesta pàgina web, l’usuari accepta aquestes condicions d’ús i assumeix la responsabilitat de l'ús que en pugui fer d'aquesta web sota els principis de respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la Fundació Jesuïtes Educació. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts en els quals l’usuari haurà d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundació Jesuïtes Educació ofereix a través d'aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per a:

  1. Provocar danys, deterioraments, saturacions o relentiments en els sistemes físics i lògics propietat de la Fundació Jesuïtes Educació, en perjudici de la Fundació dels seus proveïdors o de terceres persones, així com introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  2. Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Fundació Jesuïtes Educació és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, xarxes socials, etc., com també ho és de tot el seu contingut -informació, textos, imatges, gràfics i materials-, del disseny del portal -l’estructura, selecció, ordenació, menús i botons de navegació-, dels programes, del desenvolupament d’aplicacions utilitzades, dels codis font, així com dels logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, i qualsevol altre contingut de la pàgina web. Els drets de propietat intel·lectual i industrial de la plataforma de la borsa de treball estan reservats a Talent Clue Solutions, S.L.

L’accés a aquests continguts o l’ús d’aquests per part de l’usuari no implica cap classe de renúncia, transmissió o cessió d’aquests drets i tampoc confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública total o parcial d’aquests continguts, la seva descarrega o còpia per qualsevol mitjà sense la prèvia autorització expressa i per escrit del titular dels drets afectats. Per tant, l’usuari reconeix que tots els continguts de la web, xarxes socials, etc., estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial, propietat del titular de la web, o en el seu cas de tercers. L’usuari només pot utilitzar el lloc web i els seus continguts per al seu ús personal i privat.

Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà que obtingui prèviament l’autorització expressa escrita de la Fundació Jesuïtes Educació.

Si l’usuari o un tercer considera que qualsevol dels continguts d’aquesta pàgina web ha estat introduït violant els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà d'enviar una notificació a la Fundació Jesuïtes Educació identificant-se a si mateix i al titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial juntament amb els drets suposadament infringits i aportant títol o acreditació de la representació dels esmentats drets.

4. RESPONSABILITAT

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos, l’ús que tercers en facin de la informació publicada en el portal o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable ni realitza cap control dels continguts o sistemes de tercers connectats o enllaçats amb el seu domini. Ara bé, tan aviat com tingui coneixement que els enllaços inclouen continguts il·lícits, els retirarà.

A més, la Fundació Jesuïtes Educació es reserva l’exercici de les accions legals que correspongui contra els que vulnerin aquestes condicions. En aquest sentit, l’únic responsable dels danys i perjudicis que pugui patir a conseqüència de l’incompliment d’aquestes condicions del titular del domini o d’un tercer serà l’usuari.

5. PRIVACITAT

5.1. DRET D'INFORMACIÓ 

Segons el que disposa l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”), l'informem que la Fundació Jesuïtes Educació serà responsable de les dades que vostè ens faciliti a través dels formularis de la web i que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic. La finalitat del tractament serà atendre les seves peticions, gestionar les sol·licituds i, amb el seu consentiment exprés, mantenir-lo informat de les nostres activitats i ofertes laborals per telèfon, correu postal i/o electrònic. Les peticions de l'apartat "Borsa de Treball" seran gestionades per EDUCSI i l'empresa Synectia.

La Fundació Jesuïtes Educació per poder prestar-li un millor servei l’informa que incorporarà les seves dades personals amb el seu consentiment a un fitxer automatitzat de la nostra propietat, a fi i efecte de gestionar la seva sol·licitud i informar-lo sobre l’oferta educativa i laboral de Jesuïtes Educació. En els formularis de recollida de dades estaran marcades les dades que obligatòriament ens ha d'aportar perquè puguem tramitar la seva petició com el nom, cognom, telèfon de contacte, email, en el cas del formulari “treballa amb nosaltres” les dades necessàries que formen part de la trajectòria personal i professional (estudis, voluntariat, aficions, etc.). El fet que no les aporti pot impedir que gestionem correctament la seva petició.

La base legal del tractament serà l’interès legítim en la comunicació o, si és el cas, la prestació del consentiment de l’interessat en emplenar el formulari, acceptar la Política de Privacitat, essent el tractament de les dades necessàries per facilitar la informació o gestionar la candidatura.

Els destinataris de la informació són els diferents departaments en què s'organitza Fundació Jesuïtes Educació. En cap cas no seran cedides a tercers ni seran emprades o venudes amb finalitats comercials. Només cedirem les seves dades quan ho determini una llei o es faci en compliment d’un contracte en vigor.

El responsable del tractament és la Fundació Jesuïtes Educació, amb CIF G-62411624 i domicili a Barcelona, carrer Roger de Llúria, 13, amb email de contacte fje@fje.edu i número de telèfon 93 270 22 13. Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades, per email a delegat.protecciodades@fje.edu o en el número de telèfon 93 270 22 13. En particular, davant d’ell, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, com també el dret a no estar subjecte a decisions individualitzades automatitzades. Si la base legal del tractament és la prestació del consentiment, també tindrà dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment. En tot cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Les seves dades es conservaran únicament pel temps necessari per resoldre les consultes, gestionar la candidatura de l’oferta de treball o mentre es mantingui el consentiment, si bé la conservació podrà allargar-se excepcionalment per terminis derivats de l’exercici d’accions de responsabilitat.

Es garanteix la utilització de les dades personals de manera confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés a tercers no autoritzats. En cas d'assistir a alguna de les activitats virtuals organitzades per la Fundació Jesuïtes Educació, l'informem que aquestes es duran a terme a través de la plataforma Google Meet, l'usuari haurà de mantenir la càmera activada i indicar el seu nom i cognom a l'hora d'iniciar la sessió, o bé indicar un alies que permeti la seva identificació.

En acceptar aquestes condicions, estarà prestant el seu consentiment perquè Fundació Jesuïtes Educació tracti les seves dades en les condicions indicades i amb les finalitats indicades, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment, sense que això invalidi el tractament que s’hagi anat fent fins al moment.

5.2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'HE LLEGIT I ACCEPTO LES CONDICIONS' que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o enviant un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

5.3. SEGURETAT

Les dades personals recollides dels nostres usuaris seran tractades aplicant les mesures oportunes d'índole tècnica, estructural i de seguretat necessàries, a fi de preservar la integritat i seguretat de la informació personal aportada. La Fundació Jesuïtes Educació ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sens perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

5.4. ENLLAÇOS

Per facilitar la cerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a xarxes socials i a altres pàgines web d’entitats germanes que gestiona la Fundació Jesuïtes Educació que disposen d’un lloc a la website on s’inclouen logotips i enllaços web d’altres entitats que es consideren d’interès.

Encara que els llocs web tinguin accés a enllaços de tercers, aquesta política de privacitat només és d'aplicació a aquest web. Fundació Jesuïtes Educació no garanteix el compliment d'aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

Els tercers que incorporin enllaços o hiperenllaços a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions, dades o informacions falses, inexactes, confuses o contràries a la moral i els bons hàbits generalment acceptats, així com tampoc podrà incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Fundació Jesuïtes Educació o contra l’ordre públic.

Aquelles entitats o persones que vulguin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i el nostre web han de tenir en compte els següents aspectes:

  • No caldrà autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeti només l’accés a la pàgina d’inici.
  • No es crearan frames sobre el web de la Fundació Jesuïtes Educació.
  • No es faran manifestacions i indicacions falses, inexactes o que ofenguin a la Fundació Jesuïtes Educació, els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionen a la pàgina web per qualsevol motiu.

6. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

Fundació Jesuïtes Educació pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Fundació Jesuïtes Educació i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

POLÍTICA DE COOKIES I ÚS DE GOOGLE SIGNALS

L’informem que hem de demanar el seu consentiment exprés per gestionar les cookies del nostre lloc web. Si navega i continua en el nostre lloc web estarà consentint l’ús de les cookies en les condicions establertes en aquesta Política de Cookies.

Com a usuari té la possibilitat d’exercir el seu dret a bloquejar, eliminar i rebutjar l’ús de les cookies d’aquest lloc web, en tot moment, modificant les opcions del seu navegador. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Tingui en compte que si desactiva les cookies, algunes de les funcionalitats dels serveis i les àrees d’aquest lloc web podrien no funcionar correctament.

Les cookies són petits arxius que es graven en el navegador (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc.) que utilitza l’usuari per navegar pel lloc web perquè el servidor recordi la visita d’aquest usuari amb posterioritat quan torni a accedir a aquest lloc web i, d’aquesta manera, facilita a l’usuari un accés més ràpid als serveis seleccionats. Aquests arxius que es graven no contenen cap dada personal ni informació o continguts del PC sinó que permeten al sistema identificar a l’usuari que va visitar el lloc web i quines pàgines determinades va visualitzar.

La Fundació Jesuïtes Educació utilitza dos tipus de cookies les requerides i les analítiques:

- Les cookies requerides són aquelles que influeixen en el funcionament normal del lloc web. Si no accepta aquestes cookies, no podrà seguir navegat en aquest lloc web

- Les cookies analítiques són aquelles que permeten reconèixer i comptar el nombre de visites a la nostra pàgina web així com en el teu comportament en aquest lloc web.

Nom de la cookieDescripció/FinalitatProveïdorCaducitat
Cookie-agreed*El visitant ha acceptat les cookiesDrupal3 mesos
Cookie-agreed-categories*Indicar les categories de cookies acceptadesDrupal3 mesos
Cookie-agreed-version*Indicar la versió de l’acceptació de cookiesDrupal3 mesos
GCLB*S'utilitza per equilibrar la càrrega de les sol·licituds de l'usuari als servidors.TalentClueSessió
has_js*Aquesta cookie indica si el navegador de visitants té o no el navegador JavaScript habilitat.TalentClueSessió
NO_CACHE_FORM*S'utilitza per gestionar l'emmagatzematge en memòria cau de pàgines.TalentClueSessió
verificationCodeId*S'utilitza per al flux de treball d'autenticació dels candidatsTalentClueSessió
_GRECAPTCHA*S'utilitza per al servei De Google Recaptcha per evitar SPAM en formularis.Google.comSessió
_ga,**S’utilitza per distingir els usuarisGoogle2 anys
_gat,**S’utilitza per limitar el percentatge de sol·licitudsGoogle1 minut
_gid**Registra una identificació única que s’utilitza per generar dades estadístiques pel que fa a com utilitza el visitant el lloc webGoogle1 dia

*Tipologia de la cookie: Necessària

** Tipologia de la cookie: Analítica

 

La plataforma de la borsa de treball de la Fundació Jesuïtes Educació està allotjada a la pàgina web titularitat de l’empresa Instapage, per això podem tenir cookies necessàries procedents d’aquest proveïdor web i que es troben descrites en el següent enllaç: https://help.instapage.com/hc/en-us/articles/4406003865111-Instapage-ess...

La informació emmagatzemada a les cookies del nostre web només la utilitza la Fundació Jesuïtes Educació, per a finalitats estadístiques d’accés al portal i el funcionament d’aquest, a excepció de les cookies de Google Analytics, que les utilitza i gestiona Google i, per l’ús de la informació emmagatzemada en les seves cookies la Fundació Jesuïtes Educació es remet a la Política de Privacitat de Google, ja que és qui recull i tracte aquesta informació.

La política de cookies podrà ser adaptada, ampliada o modificada, en funció dels canvis normatius i conforme les instruccions de les Autoritats de Control en matèria de Protecció de Dades.

A més, l'informem que aquest lloc web utilitza l'eina de Google Signals de Google Analytics que recopila en format estadístic les dades dels usuaris (com les accions amb anuncis publicitaris, les dades demogràfiques com el país o la regió en la qual s'ubica la persona, les activitats dutes a terme des de diferents dispositius com l'inici de sessió, les compres, etc.) sempre que aquests naveguin amb el seu compte de Google i tinguin activat el sistema de personalització d'anuncis. Si l'usuari no desitja que fem ús d’aquestes dades, haurà de desactivar el sistema de personalització d'anuncis del seu compte de Google a través d'aquest enllaç web: https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656.

XARXES SOCIALS

Les xarxes socials propietat de la Fundació Jesuïtes Educació tenen una finalitat exclusivament informativa i divulgativa. En cap cas, les xarxes socials constitueixen un canal vàlid per la presentació de denúncies, reclamacions o consultes jurídiques sobre casos concrets, que han de ser plantejades a través dels canals habilitats i complir els requisits establerts en la normativa aplicable.

La Fundació Jesuïtes Educació es reserva el dret a no respondre individualment als missatges o comentaris rebuts a través d’aquesta via i podrà modificar o eliminar en qualsevol moment i sense previ avís les publicacions, comentaris, etc., emesos en qualsevol xarxa social propietat de Fundació Jesuïtes Educació que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, difamatoris, xenòfobs, racistes, que fomentin l’odi i la violència, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, blogs, xarxes socials o altres eines de participació que es puguin accedir a través d’un enllaç d’aquesta web. Tampoc assumirà responsabilitats, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat per l’usuari o tercers.

L’ús de les xarxes socials per part de la Fundació Jesuïtes Educació no implica en cap cas que la fundació es faci responsable de les polítiques de privacitat de cada xarxa social. A més, alguns dels continguts de les nostres publicacions poden incloure enllaços a pàgines webs de tercers que es consideren d’interès, Fundació Jesuïtes Educació tampoc n’assumeix la responsabilitat del seu contingut.

Fundació Jesuïtes Educació segueix a altres perfils, aquest fet no implica cap vinculació amb ells.

Fundació Jesuïtes Educació garanteix el tractament de dades personals de conformitat amb la normativa de protecció de dades i només publicarà aquelles imatges i vídeos en què apareguin persones de les quals hagi recavat prèviament el seu consentiment.

El responsable del tractament és Fundació Jesuïtes Educació, amb CIF G-62411624 i domicili a Barcelona, carrer Roger de Llúria, 13, amb email de contacte fje@fje.edu i número de telèfon 93 270 22 13. Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades, per email a delegat.protecciodades@fje.edu o en el número de telèfon 93 270 22 13. En particular, davant d’ell, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, com també el dret a no estar subjecte a decisions individualitzades automatitzades. En tot cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.