Reptes de la internacionalitat

Reptes de la internacionalitat

Quins són els nostres objectius?

Uns dels nostres objectius és potenciar la internacionalització dels nostres campus. La relació entre països és una feina que afavoreix l’obertura de la nostra xarxa cap a l’exterior, l’intercanvi de coneixement i la incorporació d’elements innovadors. Per això, hem creat una xarxa internacional pròpia de contactes que ens permet no només el profitós intercanvi d’informació i de professors al més alt nivell, sinó que a més ofereix una oportunitat única per als estudiants de descobrir altres formes d’entendre el món i els garanteix una “formació sense fronteres”

Comparteix

Baked by Digital Bakers