Sistemes microinformàtics i xarxes

Sistemes

microinformàtics i xarxes

Formar tècnics que desenvolupin tasques d'instal·lació, configuració i manteniment sistemes microinformàtics, clients i servidors, així com el disseny i instal·lació de xarxes locals, assegurant el seu funcionament i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts. També inclou entendre el funcionament i la manipulació de tot el maquinari associat als ordinadors, i la instal·lació i manipulació d’aplicacions ofimàtiques i en entorn Web.

Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i en Xarxa
Detalls
2 cursos
1650 hores lectives
350 hores en empreses del sector
1r matí, 2n tarda, , de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Jesuïtes Bellvitge - Centre d'Estudis Joan XXIII
Valor
afegit
  • Utilització de la plataforma virtual en la realització de les classes
  • Laboratori propi d’equips telemàtics
  • Visites tècniques

Perfil

d'estudiants

Estudiants que hagin finalitzat l’ESO.
Instal·lar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat i seguretat establerts.
Curs 1
Curs 2

Sortides professionals

Tècnic adjunt en instal·lació i manteniment de xarxes.
Tècnic adjunt en instal·lació i manteniment de serveis i portals d'internet.
Tècnic en instal·lació i manteniment d'equips i sistemes informàtics en entorns de monousuari i multiusuari.
Tècnic en instal·lació i manteniment d'aplicacions informàtiques.
El nostre dia a dia

Baked by Digital Bakers