Sistemes de refrigeració industrial instal·lacions frigorífiques i de climatització

Sistemes de refrigeració industrial

instal·lacions frigorífiques i de climatització

Adquirir competències relacionades amb l'ús de nous fluids refrigerants i sistemes electrònics que incrementen el rendiment i l'ús de màquines amb altes capacitats d'estalvi energètic. Desenvolupar nous camps de producció de fred, entre els quals es poden destacar els sistemes d'absorció, utilitzant la calor residual d'instal·lacions productores de calor o mitjançant l'ús de plafons solars tèrmics.

Sistemes de refrigeració industrial - Instal·lacions frigorífiques i de climatització
Detalls de la formació dual
2 cursos
1230 hores lectives
990-1230 HORES EN EMPRESES DEL SECTOR
Tardes de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Detalls de la formació no dual
2 cursos
1650 hores lectives
350 hores en empreses del sector
Primer curs mati de dilluns a divendres, segon curs tarda de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Valor
afegit
  • Alta inserció laboral entre els alumnes titulats.
  • Professorat que imparteix el cicle són professionals en actiu en empreses del sector, que donen una visió real de les necessitats de les empreses.
  • Disposem dels espais de tallers i laboratoris necessaris per adquirir tots els coneixements tècnics que ens requereixen les empreses del sector.
  • Tenim un acord amb l’empresa BUDERUS per usar les seves instal·lacions en aquells mòduls formatius que així ho requereixen. Això ens permet disposar d’instal·lacions absolutament actualitzades.
  • Amb la obtenció d’aquest títol l’alumne obtindrà els següents carnets d’instal·ladors que li permetran desenvolupar la seva activitat professional: ITE: Instal·lador mantenidor de calefacció, climatització i ACS. CRF: Instal·lador conservador frigorista. Certificat en gasos fluorats de qualsevol càrrega.

Perfil

d'estudiants

Estudiants que hagis acabat l’ESO
Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin el crèdit de formació en centres de treball.
Curs 1
Curs 2

Sortides professionals

Instal·lador frigorista en instal·lacions comercials.
Mantenidor frigorista en instal·lacions comercials.
Instal·lador frigorista en processos industrials.
Instal·lador i muntador d’equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals.
Instal·lador mantenidor d'instal·lacions de gas i Mantenidor i reparador d’equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals líquids.

Baked by Digital Bakers