Publicitat i màrqueting

Publicitat

i màrqueting

La competència general d’aquest tècnic consisteix en assistir en l’elaboració i seguiment de les polítiques i plans de màrqueting, analitzant les variables del màrqueting mix per aconseguir els objectius comercials definits per l’empresa.

Tècnic/a Superior en Publicitat i màrqueting
Detalls
2 cursos
1650 hores lectives
350 hores en empreses del sector
Tardes, de dilluns a divendres
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
Quins objectius
assoliràs?
  • Assistir en l’elaboració i seguiment de les polítiques i plans de màrqueting
  • Analitzant les variables del màrqueting mix per aconseguir els objectius comercials definits per l’empresa
  • Dissenyar la política de relacions públiques de l’empresa i organitzar i gestionar esdeveniments de màrqueting i comunicació

Perfil

d'estudiants

Els estudiants de CFGS de Publicitat i màrqueting són persones amb capacitats per dissenyar la política de relacions públiques de l’empresa i organitzar i gestionar esdeveniments de màrqueting i comunicació. En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral.
Curs 1
Curs 2

Sortides professionals

Empreses establertes en diferents sectors de l’activitat econòmica, en el departament de comunicació i màrqueting.
Empreses d’investigació, estadístiques i estudis comercials. Tècnic de disseny i elaboració de material de comunicació.
Tècnic en informació i assessorament d’esdeveniments de màrqueting.

Baked by Digital Bakers