Màrqueting i publicitat en entorns digitals

Màrqueting i publicitat

en entorns digitals

Dissenyar, desenvolupar i gestionar un Pla de Màrqueting Digital. Escollir i utilitzar eines de màrqueting digital i de Social Media per assolir els objectius en cada una de les estratègies de màrqueting. Crear campanyes on-line efectives, analitzar-ne els resultats i prendre decisions correctes. Utilitzar eines SEO/SEM i d’Anàlisi de dades en entorns web i mòbil. Desenvolupar solucions de comerç electrònic. Dissenyar aplicacions web i mòbils. Crear publicitat per a Apps i el Web mitjançant aplicacions de disseny gràfic.

Tècnic superior en publicitat i màrqueting
Detalls
2 cursos
1650 hores lectives
350 hores en empreses del sector
Tarda, de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Característiques
del clicle
  • A l'acabar el Cicle de Grau Superior es pot accedir a estudis universitaris oficials de Grau de ADE/Economia/Màrqueting amb un nombre molt elevat de convalidacions (crèdits equivalents a 1 o 1,5 cursos)
  • Es realitzen nombrosos seminaris, tallers i conferències, així com visites a empreses del sector i activitats d'Iniciativa Social, tutories i pràctiques a l'estranger: Erasmus.

Perfil

d'estudiants

Els estudiants de CFGS de Publicitat i màrqueting són persones amb capacitats per dissenyar la política de relacions públiques de l’empresa i organitzar i gestionar esdeveniments de màrqueting i comunicació. En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral.
Mòduls 1r curs
Mòduls 2n curs

Sortides professionals

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
Empreses establertes en diferents sectors de l’activitat econòmica, en el departament de comunicació i màrqueting.
Empreses d’investigació, estadístiques i estudis comercials.
Tècnic de disseny i elaboració de material de comunicació.
Tècnic en informació i assessorament d’esdeveniments de màrqueting.
Tècnic en màrqueting digital i de comerç electrònic.
Tècnic en solucions de màrqueting digital i social media.
Pots obtenir una segona titulació
en un any més
  • Publicitat i màrqueting
  • Gestió de vendes i espais comercials

Baked by Digital Bakers