Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

Manteniment d'instal·lacions

tèrmiques i de fluids

Planificar, gestionar i supervisar el muntatge i el manteniment de les instal·lacions tèrmiques i de fluids, en edificis i processos industrials, d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscs laborals i respecte ambiental.

Tècnic superior en manteniment d'instal·lacions tèrmiques i fluids
Detalls de la formació no dual
2 cursos
1650 hores lectives
350 hores en empreses del sector
Tarda, de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Detalls de la formació dual
2 cursos
1230 hores lectives
990-1230 HORES EN EMPRESES DEL SECTOR
Tarda, de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Valor
afegit
  • Possibilitat d'obtenir una segona titulació amb un any més: Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques Eficiència energètica i energia solar tèrmica
  • Alta inserció laboral
  • Amb l'obtenció d'aquest títol l'alumne obtindrà els següents carnets d'instal·ladors, que li permetran desenvolupar la seva activitat professional: ITE: instal·lador mantenidor de calefacció, climatització i ACS. CRF: instal·lador conservador frigorista. Certificat en gasos fluorats de qualsevol càrrega.

Perfil

d'estudiants

Estudiants que hagin cursat un Cicle Mitjà, Batxillerat o estudis universitaris i que vulguin ampliar i especialitzar-se en el món de les instal·lacions tèrmiques i de fluids.
Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin el crèdit de formació en centres de treball.
Curs 1
Curs 2

Sortides professionals

Tècnic en muntatge i manteniment d’instal·lacions de refrigeració, d’aire condicionat, ventilació, calefacció, aigua sanitària, combustibles sòlids i gasosos, energies renovables d’edificis i de processos industrials, com hospitals, hotels, centres comercials i edificis singulars.

Baked by Digital Bakers