Laboratori Clínic i Biomèdic

Laboratori

Clínic i Biomèdic

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

Tècnic/a Superior en Laboratori clínic i biomèdic
Detalls
2 cursos
1584 hores lectives
416 hores en empreses del sector
Tarda, de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Valor
afegit
  • Formació complementària: Seminaris i tallers, visites tècniques, conferències monogràfiques, activitats d'iniciativa social...
  • Formació en centres de treball: 416 hores de pràctiques en empreses del sector.
  • En acabar un Cicle de Grau Superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Perfil

d'estudiants

Estudiants que hagin cursat un Cicle Mitjà, Batxillerat , estudis universitaris o en el món laboral i que vulguin ampliar i especialitzar-se en el món biomèdic.
Curs 1
Curs 2

Sortides professionals

Laboratoris d’anàlisis clíniques i en el diagnòstic, tractament, gestió, i investigació.
Especialista en laboratori.
Laboratori de diagnòstic clínic.
Laboratori d’investigació i experimentació.
Laboratori de toxicologia.
Delegat/ a comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Baked by Digital Bakers