Integració Social

Integració

Social

Formar a professionals de qualitat amb capacitat per programar, organitzar, desenvolupar i avaluar activitats d'integració social, valorar la informació obtinguda en cada cas i determinar i aplicar les tècniques més adequades per al desenvolupament de l'autonomia personal i la inserció ocupacional de la persona.

Tècnic Superior en Integració Social
Detalls
2 cursos
1584 hores lectives
383 hores en empreses del sector
Tardes, de dilluns a divendres
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
Quins objectius
assoliràs?
  • Programar, organitzar i avaluar les intervencions d’integració social.
  • Organitzar i supervisar les activitats d’atenció a les unitats de convivència.
  • Entrenar l’assistit en l’adquisició d’habilitats d’autonomia personal i social.
  • Supervisar les activitats d’inserció ocupacional.

Perfil

d'estudiants

Els estudiants del CFGS Integració Social són persones amb esperit participatiu, compromesos amb la realitat social, imaginatius i amb ganes de treballar en l'àrea social i cultural, capaços d'organitzar, desenvolupar, aplicar i avaluar activitats d'integració social tant educatives com assistencials. En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral.
Curs 1
Curs 2

Sortides professionals

Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos
Treballador/a familiar
Auxiliar de tutela
Tècnic/a d'integració social
Educador/a d'educació especial
Monitor/a de persones amb discapacitat
Tècnic/a de mobilitat bàsica
Mediador/a ocupacional i/o laboral
Mediador/a comunitari/ària
Mediador/a intercultural
Tècnic/a en ocupació amb suport
Tècnic/a d'acompanyament laboral
Monitor/a de rehabilitació psicosocial
El nostre dia a dia

Baked by Digital Bakers