Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Instal·lacions elèctriques

i automàtiques

Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant la normativa i reglamentació, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la funcionalitat i respecte ambiental.

Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques
Detalls
2 cursos
1683 hores lectives
317 hores en empreses del sector
1r curs matins, de dilluns a divendres. 2n curs tardes, de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Valor
afegit
  • Alta inserció laboral entre els alumnes titulats
  • Disposem d’ espais de tallers necessaris (elèctric, de domòtica, de neumàtica, de mecànica) per adquirir tots els coneixements tècnics que ens requereixen les empreses del sector
  • Amb l'obtenció d'aquest títol l'alumne té acreditada la competència per a ser instal·lador electricista
  • En acabar el cicle de grau mitjà, l'alumne pot accedir a grau superior mitjançant el curs d'accés a grau superior (CAS), la prova d'accés o el batxillerat

Perfil

d'estudiants

Estudiant que ha finalitzat d’ESO
El cicle formatiu està estructurat en dos cursos: El primer curs es fa de dilluns a divendres en horari de matí. El segon curs es fa de dilluns a divendres en horari de tarda.
Curs 1
Curs 2

Sortides professionals

Instal·lador de línies elèctriques.
Instal·lador de antenes.
Instal·lador d'equips telefònics i d’intercomunicació. Equips domòtics.
Electricista general.
Electricista industrial.
Muntador de centres de producció d’energia elèctrica.
Muntador de quadres elèctrics.
Muntador d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
Instal·lador electricista d’edificis.
Bobinador

Baked by Digital Bakers