Il·luminació, captació i tractament d'imatge

Il·luminació, captació

i tractament d'imatge

Els cicles superiors de l’àrea d’audiovisuals contribueixen a la formació de persones especialistes que fan possible l’elaboració de programes audiovisuals i d’espectacles, des de la gestió de recursos fins a la presa i tractament d’imatges i sons, organitzant, supervisant i executant les diferents fases de creació de material audiovisual de diferent naturalesa.

Tècnic/a superior en Il·luminació, captació i tractament de la imatge
Detalls
2 cursos
1815 hores lectives
383 hores en empreses del sector
Tardes, de dilluns a divendres
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
Quins objectius
assoliràs?
  • Definir i obtenir imatges fixes o mòbils, en qualsevol suport o format, per mitjans fotogràfics, cinematogràfics o videogràfics.
  • Il·luminar espais escènics, determinant i controlant la qualitat tècnica formal i expressiva.

Perfil

d'estudiants

Els estudiants del CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge són persones creatives amb capacitat per portar a terme projectes fotogràfics complets, captar, enregistrar i tractar imatges de produccions audiovisuals i il·luminar espais escènics en audiovisuals, espectacles i esdeveniments, i determinar i controlar la qualitat tècnica, formal i expressiva. En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral.
La durada d'aquests estudis és de 2.198 hores (aproximadament 1.815 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Curs 1
Curs 2

Sortides professionals

Operador/a de càmera de cine, vídeo i televisió
Ajudant/a de càmera
Reporter/a d'ENG (electronics news gathering)
Il·luminador/a de televisió
Ajudant/a d'il·luminació
Responsable d'il·luminació d'espectacles en viu
Luminotècnic/a d'espectacles en viu
Tècnic/a de taules de control d'il·luminació en espectacles
Fotògraf/a
Reporter/a graphic/a
Retocador/a de fotografia digital
Supervisor/a de sistemes digitals i vectorials d'imatge
El nostre dia a dia

Baked by Digital Bakers