Gestió Administrativa

Gestió

Administrativa

Realitzar amb eficàcia i qualitat les operacions de gestió administrativa en qualsevol empresa, independentment del sector econòmic a què pertany, tant a l'àmbit públic com privat, d'acord amb les normes d'organització interna i la legislació vigent.

Tècnic en Gestió Administrativa
Detalls
2 cursos
1650 hores lectives
350 hores en empreses del sector
1r matí i 2n tarda de dilluns a divendres
Jesuïtes Bellvitge - Centre d'Estudis Joan XXIII
Valor
afegit
  • Utilització de programes de programari específic: TPV Plus.
  • Activitats acadèmiques: visites (Audiència, Parlament, Arxiu de l'Hospitalet).
  • Utilització de la plataforma virtual en la realització de les classes.
  • Simulació d'empreses amb l'empresa SEFED i participació a la Fira d'empreses simulades.

Perfil

d'estudiants

Estudiants que hagin finalitzat l’ESO.
Realitzar amb eficàcia i qualitat les operacions de gestió administrativa en qualsevol empresa, independentment del sector econòmic a què pertany, d'acord amb les normes d'organització interna i la legislació vigent.
Curs 1
Curs 2

Sortides professionals

Auxiliar administratiu.
Ajudant d'oficina.
Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.
Administratiu comercial.
Auxiliar administratiu de gestió de personal.
Auxiliar administratiu de les administracions públiques.
Recepcionista.
Empleat d'atenció al client.
Empleat de tresoreria.
Empleat de mitjans de pagament.
El nostre dia a dia

Baked by Digital Bakers