Energies renovables

Energies

renovables

Coordinar el muntatge, posada en servei i manteniment de parcs i instal·lacions d’energia eòlica. Desenvolupar projectes, gestionar, realitzar el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Gestionar i supervisar el muntatge i el manteniment en subestacions elèctriques.

Tècnic superior en energies renovables
Detalls
2 cursos
1650 hores lectives
350 hores en empreses del sector
1r curs matins, de dilluns a divendres. 2n curs tardes, de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Valor
afegit
  • Disposem dels espais de tallers (energies renovables, d'automatització, d'instal•lacions exteriors) necessaris per adquirir tots els coneixements tècnics que ens requereixen les empreses del sector.
  • Al taller d'energies renovables es treballa amb equips fotovoltaics i amb aerogeneradors per veure com es connecten els diferents elements i el seu manteniment. També es simula el comportament dels aerogeneradors davant diferents situacions de vent.
  • A les instal·lacions exteriors es fan mesures i es treballa amb una instal·lació fotovoltaica i diferents aerogeneradors.
  • Al taller d'automatització es treballa amb autòmats industrials i taulers d'operadors SIEMENS per practicar els sistemes de telecontrol, amb l'aplicació de les comunicacions industrials.
  • Amb l'obtenció d'aquest títol l'alumne té el dret a presentar-se a un examen (organitzat per la Generalitat de Catalunya) per obtenir l'acreditació de la competència per a ser instal·lador electricista.

Perfil

d'estudiants

Estudiants que hagin cursat un Cicle Mitjà, Batxillerat o estudis universitaris i que vulguin ampliar i especialitzar-se en el món de les energies renovables.
El cicle formatiu està estructurat en dos cursos. El primer curs es fa de dilluns a divendres en horari de matí. El segon curs es fa de dilluns a divendres en horari de tarda.
Curs 1
Curs 2

Sortides professionals

Tècnic de gestió d’operació i manteniment en instal·lacions eòliques.
Responsable de muntatge de parcs eòlics.
Responsable de muntatge d’aerogeneradors.
Responsable de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
Especialista muntador d’aerogeneradors.
Especialista en manteniment de parcs eòlics.
Especialista en promotor d’instal·lacions solars.
Especialista en projectista d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
Especialista muntador d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
Encarregat de muntatge i/o manteniment de subestacions elèctriques, eòliques i fotovoltaiques.
El nostre dia a dia

Baked by Digital Bakers