Electromecànica de vehicles

Electromecànica

de vehicles

Mantenir els motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars. Mantenir els sistemes que componen el tren de rodatge: frens, transmissió, direcció i suspensió. Mantenir els sistemes elèctrics del vehicle, realitzant-hi modificacions i/o noves instal·lacions. Dur a terme l'administració, gestió i comercialització en la petita empresa o taller.

Tècnic/a en electromecànica de vehicles
Detalls
2 cursos
1617 hores lectives
383 hores en empreses del sector
Matins de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Valor
afegit
  • Alta inserció laboral entre els alumnes titulats.
  • Disposem dels espais de tallers i laboratoris necessaris per a adquirir tots els coneixements tècnics que ens requereixen les empreses del sector.
  • Part del professorat que imparteix el cicle són professionals del sector, que donen una visió real de les necessitats de les empreses.
  • En acabar el cicle de grau mitjà es pot accedir tant al món laboral com al curs d'accés a grau superior.

Perfil

d'estudiants

Estudiants que hagin cursat un Cicle Mitjà, Batxillerat , estudis universitaris o en el món laboral i que vulguin ampliar i especialitzar-se en el món dels vehicles.
Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin el crèdit de formació en centres de treball.
Curs 1
Curs 2

Sortides professionals

Tècnic en mecànica de l'automòbil, mecànica d'equips dièsel, instal·lació d'accessoris, mecànica de maquinària agrícola i d'obres públiques, mecànica de motocicletes, mecànica de vehicles pesats, electricitat de vehicles pesats.
Responsable administratiu d'una empresa
Possibilitat d’obtenir una segona titulació
en un any més
  • Publicitat i màrqueting
  • Gestió de vendes i espais comercials

Baked by Digital Bakers