Educació Infantil

Educació

Infantil

Programar processos educatius per a infants de 0 a 6 anys perquè aprenguin a partir de l'observació i l'experimentació del seu entorn més proper i adquireixin autonomia per satisfer les seves necessitats bàsiques.

Tècnic superior en Educació Infantil
Detalls de la formació dual
2 cursos
1617 hores lectives
383 hores en empreses del sector
Tardes, de dilluns a divendres
Jesuïtes Bellvitge - Centre d'Estudis Joan XXIII
Valor
afegit
  • Interacció 0-3: és un espai destinat a dissenyar activitats innovadores per després anar a experimentar-les a diferents llars d'infants i, des de l'experiència, aprendre a adequar l'activitat dissenyada a la realitat dels infants del primer cicle d'Infantil
  • La interacció amb alumnes de P3,P4 i P5 permet treballar de forma pràctica una part dels continguts del cicle
  • Elecció de la llars d'infants: cada alumne pot decidir el lloc on farà les pràctiques

Perfil

d'estudiants

Estudiants que hagin cursat un Cicle Mitjà, Batxillerat o estudis universitaris i que vulguin ampliar i especialitzar-se en el món de la docència dels més petits.
Curs 1
Curs 2

Sortides professionals

Educador infantil en llars d'infants
Animador infantil en colònies d'estiu, tallers, ludoteques, etc.
Educador en institucions o programes en el sector dels serveis socials d'atenció a la infància

Baked by Digital Bakers