Curs de formació de la prova d’accés a cicles de grau superior i Universitat

Curs de formació de la prova d’accés

a cicles de grau superior i Universitat

Facilitem que els alumnes aprovin la prova d’accés Grau Superior que es realitza en un centre públic.

Curs de formació de la prova d’accés a cicles de grau superior i Universitat
Detalls
1 curs
300 hores lectives
Matins de dilluns a dijous
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot

Perfil

d'estudiants

Poden accedir a aquest curs persones que tenen 19 anys durant l’any natural de la prova.
Coneixement, capacitats i habilitat per accedir a la prova de Grau Superior que es realitza en un centre públic. Les assignatures de la part específica es poden cursar de forma presencial o telemàtica mitjançant l'IOC.
Part comuna
Part específica - Presencial
Part específica - De forma telemàtica mitjançant l’IOC

Sortides professionals

Cicles de Grau superior

Baked by Digital Bakers