Curs d’accés a grau superior

Curs d’accés

a grau superior

Les persones que superen aquests estudis poden accedir directament als Cicles Formatius de Grau Superior. 

D'un cicle formatiu de grau mitjà es pot accedir a un de superior o bé directament, o cursant el CPIS, o fent prova d'accés per majors de 19 anys.

Curs d’accés a grau superior
Detalls
1 curs
700 hores lectives
Horari en funció de cada centre
Jesuïtes Bellvitge - Centre d'Estudis Joan XXIII
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot

Horaris dels centres:

Jesuïtes Bellvitge - Centre d’Estudis Joan XXIII: Grups de matí i grups de tarda, de dilluns a dijous.

Jesuïtes Clot - Escola del Clot: Grups de matí i grups de tarda, de dilluns a divendres.

 

Perfil

d'estudiants

Poden accedir a aquest curs les persones que acreditin un títol de tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de Grau Mitjà.
Coneixements, competències i habilitats necessàries per accedir a un cicle formatiu de Grau Superior. S’obriran presencialment els grups de matèries optatives en funció de la demanda. S’ha de treure un mínim de 4 punts en cada una de les matèries per poder fer mitja.
Matèries part comuna
Matèries específiques - Opció cientificotecnològica (CT)
Matèries específiques - Opció humanística i social (HS)
Matèries específiques - Opció artística (AR)
Matèries específiques - Opció esportiva (EE)

Baked by Digital Bakers