Curs d’accés a grau mitjà

Curs d’accés

a grau mitjà

Aquest estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau mitjà. Les matèries del curs s’estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit científic-tecnològic (CTE).

Curs d’accés a grau mitjà
Detalls
1 curs
600 hores lectives
Matí de dilluns a dijous
Jesuïtes Bellvitge - Centre d'Estudis Joan XXIII

Perfil

d'estudiants

Poden accedir les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic i que l’any en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim 17 anys.
Matèries obligatòries
Matèries opcionals
El centre decidirà quina matèria opcional oferirà.

Sortides professionals

Accés a estudis superiors a cicles de Grau mitjà

Baked by Digital Bakers