Condicionament físic

Condicionament

físic

Formar professionals de qualitat per ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives, individuals i d'equip, activitats de condicionament físic en sala de fitness, entrenament personal i activitats en el medi aquàtic, adaptades a les característiques de l'entorn i de les persones participants.

Tècnic/a Superior en Animació d'activitats físiques i esportives
Detalls
2 cursos
1590 hores lectives
410 hores en empreses del sector
Matins, de dilluns a divendres
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
Quins objectius
assoliràs?
  • Dissenyar i portar a terme programes d’activitats fisicoesportives
  • Ensenyar la tècnica correcta dels diferents esports individuals, d’equip i amb implements
  • Preparar els recursos materials necessaris per a la realització de les activitats

Perfil

d'estudiants

Els estudiants del CFGS de Condicionament físic són persones amb esperit participatiu, compromesos i amb ganes de treballar en activitats fisicoesportives, en el temps de lleure i l'esport. En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral.
La durada és de 2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Curs 1
Curs 2

En acabar el CFGS de Condicionament Físic, i un cop superada la prova específica que convoca anualment el Departament d’Ensenyament, es podrà completar la formació, de manera intensiva, amb el títol oficial de Salvament i Socorrisme (nivell I) necessari per a treballar en piscines.

Sortides professionals

Monitor de poliesportiu.
Col·laborador tècnic.
Coordinador d’activitats físicoesportives.
Tècnic auxiliar d’instal·lacions.
Animador i promotor d’activitats especials.
Monitor d’esport.

Baked by Digital Bakers