Auxiliar en operacions de muntatges d'instal·lacions electròniques en edificis

Auxiliar en operacions de muntatges

d'instal·lacions electròniques en edificis

Aquest professional serà capaç de operacions d’auxiliar, seguint les instruccions d’un operari qualificat, en el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en edificis per a diversos usos i instal·lacions, aplicant tècniques i procediments adients, aconseguir criteris de qualitat i complir la normativa vigent.

Auxiliar en operacions de muntatges d'instal·lacions electròniques en edificis
Detalls
1 curs
1000 hores lectives
180 hores en empreses del sector
Matí de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Valor
afegit
  • Podràs accedir a Grau Mitjà mitjançant la prova d’accés a Grau Mitjà o superant el PFI amb més d’un 8

Perfil

d'estudiants

Persones que tinguin 16 anys complerts abans del 31 de desembre i no haver superat l’ESO.
Formació en centres de treball - 180 hores de pràctiques en empreses del sector. Formació complementària - Seminaris i tallers, visites tècniques, conferències monogràfiques, activitats d´iniciativa social, Borsa de treball
Mòduls 1r curs

Sortides professionals

Aquest professional exerceix la seva activitat professional en empreses del sector de instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, l’activitat de les quals sigui muntatge de caixes, armaris, canalitzacions, aparells de protecció maniobra, instal·lació d’antenes, etc

Baked by Digital Bakers