Automoció

Automoció

Organitzar, programar i supervisar l'execució del manteniment i les operacions necessàries que corresponen a aquest sector: automòbils, vehicles pesats, motocicletes, maquinària agrícola, d'obres públiques, vaixells i llanxes motoritzades. Realitzar en laboratori proves a motors i sistemes o conjunts del vehicle per a aconseguir un funcionament òptim. Verificar el correcte funcionament del vehicle. Portar a terme l'administració, gestió i comercialització de la petita empresa o del taller. Promoure la venda de productes o serveis, incloent-hi la compravenda de vehicles.

Tècnic/a superior en automoció
Detalls de la formació dual
2 cursos
1230 hores lectives
990-1230
Tardes, de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Detalls de la formació no dual
2 cursos
1584 hores lectives
416 hores en empreses del sector
Tardes, de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Valor
afegit
  • Amb l'obtenció d'aquest títol l'alumne obtindrà el Certificat en gasos fluorats de qualsevol càrrega que li permetrà desenvolupar la seva activitat professional
  • Espais de tallers i laboratoris necessaris per a adquirir tots els coneixements tècnics que ens requereixen les empreses del sector
  • Alta inserció laboral

Perfil

d'estudiants

Estudiants que hagin cursat un Cicle Mitjà, Batxillerat o estudis universitaris i que vulguin ampliar i especialitzar-se en el món de l’ automoció.
Curs 1
Curs 2

Baked by Digital Bakers