Animació 3D, jocs i entorns interactius

Animació 3D, jocs

i entorns interactius

Els cicles superiors de l'àrea d'audiovisuals contribueixen a la formació de persones especialistes que fan possible l'elaboració de programes audiovisuals i d'espectacles, des de la gestió de recursos fins a la presa i tractament d'imatges i sons, organitzant, supervisant i executant les diferents fases de creació de material audiovisual de diferent naturalesa.

Tècnic/a Superior en Animació 3D, jocs i entorns interactius
Detalls
2 cursos
1683 hores lectives
383 hores en empreses del sector
Tardes, de dilluns a divendres
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
Quins objectius
assoliràs?
  • Generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals
  • Desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius

Perfil

d'estudiants

Els estudiants Tècnic/a superior en animacions en 3D, jocs i entorns interactius són persones capacitades per generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i per desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius, integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació i tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d'interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits. En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral.
La durada d'aquests estudis és de 2.099 hores (1.716 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.
Cursos 1 i 2

Sortides professionals

Animador/a en 3D
Animador/a en 2D
Modelador/a en 3D
Dissenyador/a de videojocs
Grafista digital
Generador/a d'espais virtuals
Creador/a de continguts multimèdia
Desenvolupador/a d’aplicacions mòbils
Dissenyador/a d’aplicacions mòbils
Editor/a de vídeos multimèdia i interactius
Productor/a de continguts digitals
El nostre dia a dia

Baked by Digital Bakers