Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

Administració de Sistemes

Informàtics i Xarxes

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau en la majoria de les universitats amb un considerable nombre d’assignatures tècniques homologades. Formació en sistemes informàtics CISCO. Seminaris i tallers, visites tècniques, conferències monogràfiques, activitats d’iniciativa social, tutories, pràctiques a l’estranger: ERASMUS

Tècnic/a Superior en Administració de sistemes informàtics en Xarxa
Detalls de la formació dual
2 cursos
1683 hores lectives
317 hores en empreses del sector
matí, de dilluns a divendres
Jesuïtes Bellvitge - Centre d'Estudis Joan XXIII
Detalls de la formació no dual
2 cursos
1683 hores lectives
317 hores en empreses del sector
Tarda, de dilluns a divendres
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Valor
afegit
  • Formació amb continguts CISCO
  • Visites tècniques: CESCA, MARENOSTRUM, etc.
  • Espai web a l'allotjament de les pàgines web

Perfil

d'estudiants

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau en la majoria de les universitats amb un considerable nombre d’assignatures tècniques homologades.
Configurar i administrar els diferents dispositius informàtics en xarxes locals i les connexions amb les xarxes d'àrea extensa, garantint la funcionalitat, la seguretat de les comunicacions i la integritat dels recursos.
Curs 1
Curs 2

Sortides professionals

Tècnic en administració de sistemes.
Responsable d'informàtica.
Tècnic en serveis d'internet.
Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
Tècnic en teleassistència.
Tècnic en administració de bases de dades.
Tècnic de xarxes.
Supervisor de sistemes.
Tècnic en serveis de comunicacions.
Tècnic en entorns web.
El nostre dia a dia

Baked by Digital Bakers