Campus

Campus

Centre capdavanter en innovació educativa a la zona del Llobregat amb una proposta educativa basada en l’acolliment, coneixement i acompanyament dels alumnes. Oferim un ensenyament de qualitat i innovador que potencia els coneixement tècnics i les competències personals més adients per a cada lloc de treball.

Formació professional de qualitat amb un plantejament integrador, coherent i vinculat a les necessitats del món laboral. En el nostre afany per treballar l’excel·lència, formar professionals de gran qualitat humana, compromesos amb la professió, amb coneixement teòrics i pràctics, i amb competències personals i professionals que capaciten per a respondre amb motivació i originalitat a les demandes empresarials.

A l'avantguarda d'innovació educativa, tenim el somni de transformar l’educació per tal que respongui als reptes del segle XXI, tot explicitant els nostres valors i compromís social. Assumim el repte d’assolir una educació integral i participativa que fa a l'alumne protagonista del seu procés d'ensenyament-aprenentatge. Acompanyant i guiant per a què esdevinguin persones madures, amb esperit de recerca constant, de sensibilitat d’esperit, de sentit històric, d’acceptació de les pròpies limitacions i mogudes per un esperit de millora.

Baked by Digital Bakers