L'FP virtual

L'FP virtual

Jesuïtes Educació, amb una sòlida experiència en la formació professional, i la UOC, universitat pionera en l’aprenentatge virtual (e-learning), hem posat en marxa cicles formatius de grau superior amb una proposta disruptiva d’FP en línia de qualitat que va més enllà de l’oferta actual pel que fa a la metodologia, la tecnologia i el servei.

LA NOSTRA METODOLOGIA INNOVADORA: UNA APOSTA DE VALOR

Un dels punts més importants de l’oferta formativa d’FP Jesuïtes UOC és la metodologia particular que es fa servir, ja que es basa en la innovació dels processos educatius amb la finalitat d’oferir a l’estudiant una experiència única i enriquidora.

A FP Jesuïtes UOC trenquem amb l’estructura de l’estudi per competències basat en els «mòduls convencionals» i passem a un model basat en el fet d’«aprendre per saber fer» a partir del desenvolupament de projectes individuals o grupals, de seminaris específics i de formació teòrica i pràctica en centres de treball.

Les competències busquen individualitzar o personalitzar l’educació, permetent que cada alumne segueixi el seu propi ritme, de manera que vagi adquirint els coneixements mitjançant les pràctiques i les seves pròpies experiències.

LA METODOLOGIA DE LA FP JESUÏTES UOC EN UNS QUANTS PUNTS
Formació actualitzada, personalitzada i flexible per a l’estudiant.
Metodologia 100% orientada al desenvolupament de projectes amb les últimes eines tecnològiques.
Model basat en l’acció de la mentoria transversal a partir del metaaprenentatge al llarg del cicle amb el guiatge del tutor/mentor. Tutor personal i mentoratge individual o grupal.
L’estudiant pot confeccionar el currículum responent als interessos, necessitats, perfil, expectatives i experiència professional que tingui.
L’estudiant és el responsable del «seu» procés formatiu; el cicle amb totes les eines i recursos humans és el canal per a adquirir aquesta formació.
L’estudiant fa un procés d’autoanàlisi del seu propi aprenentatge amb relació als projectes que ha de triar: evolució de les competències adquirides.
Metodologia mitjançant el dossier electrònic: estudi de l’evolució del progrés de l’estudiant i definició del seu perfil abans, durant i en acabar el cicle, a partir del qual s’elabora una anàlisi DAFO
Eines de monitoratge de l’activitat, dels aprenentatges i de l’assoliment de fites a partir de les quals, al costat del perfil de l’estudiant, és possible crear un perfil professional de l’alumne en relació amb l’oferta laboral del mercat i els seus int
Visibilitat per a la comunitat i per a les empreses dels resultats favorables, basant-se en els resultats dels projectes i en el dossier electrònic de l’estudiant, per a fomentar les relacions entre els seus membres.
Programes pràctics. El mentor pot proposar a l’empresa, i l’empresa pot sol•licitar al mentor.

Comparteix

Baked by Digital Bakers