La nova FP

La nova FP

Per a quin món volem educar?

La societat actual està immersa en un canvi permanent, on les tecnologies i els fluxes d’informació han pres una importància cabdal. Al mateix temps, aquesta exigeix unes sòlides competències personals que permetin adaptar-se als entorns dinàmics i col·laboratius on té lloc habitualment l’activitat professional.

És cert que l’educació encara arrossega inèrcies del segle XX, però la realitat del segle XXI és diferent, i per tant, l’escola no pot seguir sent la mateixa. L’escola ha de saber donar resposta a les necessitats actuals i futures, pel que la nostra proposta educativa promou una transformació profunda tant a nivell metodològic, organitzatiu com d’arquitectura.

La nova formació professional

Per tal de donar resposta a les necessitats actuals i futures de les empreses, la nova FP vol formar persones que esdevinguin professionals integrals, és a dir, persones que liderin el seu projecte vital, que han adquirit les competències del professional actual però també les del futur. Alumnes que han après de manera col·laborativa, per equips, capaços de planificar-se i gestionar el seu temps. Alumnes familiaritzats amb l’entorn professional escollit, que aprenen dins i fora de l’aula, a l’empresa i amb l’empresa, capaços de construir coneixement i d’adaptar-se als entorns canviants on s’incorporaran.

Comparteix

Baked by Digital Bakers