#LaNovaFP: Una experiència d’aprenentatge professional

26.06.2017

Comparteix

#LaNovaFP: Una experiència d’aprenentatge professional

El curs vinent 2017/18 s’inicia la implementació de la transformació pedagògica també a la formació professional

El continuum dinamisme dels mercats laborals, la circulació global de persones, l’impacte creixent de la tecnologia, l’ordre canviant de la demanda i la creació constant de nous perfils professionals són evidències d’una necessitat de transformació, també de l’escola.
A l’FP de JE volem redissenyar el nostre model pedagògic per garantir una formació que estigui en consonància amb les necessitats canviants dels entorns professionals, al mateix temps que faci dels nostres alumnes persones amb un sòlid projecte vital, capaces de conduir el seu propi itinerari personal i professional, esdevenint agents de canvi i motor de futur.
LaNovaFP s’implementa el proper curs en tres cicles formatius de grau superior:
El cicle de Laboratori Clínic i Biomèdic, a l’Escola del Clot, el cicle de Màrqueting i Publicitat a l’Escola de Sant Ignasi-Sarrià i el cicle de Màrqueting Enològic a l’escola Claver de Lleida, per estendre’s progressivament als prop de 40 cicles formatius que configuren l’FP de Jesuïtes Educació.

La proposta pedagògica de LaNovaFP es fonamenta en tres grans pilars:
1. La radicalitat en la metodologia: l’alumne aprèn fent, experimentant i passant a l’acció per afavorir el procés de reflexió, assimilació de continguts i avaluació (reflexió‒acció).
2. La incorporació de l’alumne a un equip, com a context essencial del procés d’aprenentatge, entès com a aprenentatge social i en un plànol més ample, actuant amb la comunitat de referència, on créixer i comprometre’s.
3. L’acompanyament del mentor per orientar l’experiència professional de l’alumne, ajudant-lo a cercar i crear el seu valor afegit com a professional integral, tot estimulant una actitud emprenedora.
Així doncs, LaNovaFp es configura com una forta aposta pedagògica que, a partir de l’aprenentatge experiencial, cedeix el protagonisme a l’alumne i el fa conscient del seu valor afegit i capaç d’incorporar-se amb èxit a les noves dinàmiques professionals.

Un aprenentatge centrat en el projecte vital i professional de l'alumne

Comparteix

Altres temes relacionats

Baked by Digital Bakers