Els 6 Essencials de la transformació educativa en l’FP

12.03.2018
Jesuïtes Bellvitge
Jesuïtes El Clot
Jesuïtes Sarrià

Comparteix

Els 6 Essencials de la transformació educativa en l’FP

Aquests essencials del model són el resultat del treball del Consell Pedagògic de la xarxa

Els essencials de la Formació Professional, dins el camí de la transformació educativa que emmarca el projecte Horitzó 2020,  sorgeixen dels essencials del model pedagògic de l’Horitzó 2020 de Jesuïtes Educació.

Es defineixen com a 6 eixos d’acció que han d’impulsar la transformació i innovació educativa a la nostra etapa i estan fonamentats en la tradició ignasiana de les escoles de Jesuïtes d’acompanyar l’educació i el creixement de persones de manera integral per a una societat diferent, afavorint la construcció del seu projecte vital i presentant la figura de Jesús com a referent.

El treball dels essencials a la Formació Professional s’emmarca enguany en l’impuls dels mateixos dins dels diferents cicles formatius, identificant inicialment aquelles pràctiques educatives que ja es duen a terme, acompanyant als equips per a fer-les créixer i impulsant-ne la difusió per a treballar aquests essencials a la resta de cicles de la Xarxa. Amb això, volem continuar treballant per a oferir una FP de qualitat amb la voluntat de generalitzar una metodologia transformadora que estigui al servei dels objectius descrits per a  la Formació Professional.

El document dels 6 essencials està construït des de la perspectiva de diverses relacions del procés educatiu i d’ensenyament-aprenentatge, que resumim seguidament:

1. En relació als protagonistes del procés educatiu
● L’alumne és al centre del procés d’aprenentatge, impulsant la seva autonomia personal i descoberta dels seus talents, a través de l’adquisició activa d’aprenentatges.
● El professor pren un nou rol com a facilitador i acompanyant de l’aprenentatge. La seva predisposició s’orienta més a formular bones preguntes que a donar totes les respostes, i a estimular l’interès dels alumnes pels seus aprenentatges.
● Els professors treballen habitualment en equip interdisciplinaris, compartint docència, i programant i avaluant també de manera compartida.

2. En relació al procés d’aprenentatge
● Nova construcció del currículum centrat en l’adquisició d’aprenentatges significatius. Arquitectura basada en competències professionals i personals.
● Metodologies diverses. Potenciació de l’aprenentatge per descobriment, amb integració de coneixements interdisciplinaris per a resoldre problemes de situacions reals.
● El metaaprenentatge i l’acompanyament personal per empoderar els alumnes en el seu procés de formació.
● Impuls de l’avaluació de les competències i per les competències, acompanyada de processos d’autoavaluació, heteroavaluació i coavaluació.

3. En relació a l’entorn del procés educatiu
● Temps flexibles i nous espais
● Major integració dels entorns laborals i de formació dual
● Integració dels currículums oficials amb les aportacions dels avenços dels diversos sectors productius

4. En relació a la identitat pròpia i el projecte vital
● Aprenentatge del que volem ser des d’experiències rellevants que deixin empremta
● Treball de l’espiritualitat i dels valors cristians i ignasians
● Construcció d’una identitat pròpia

Comparteix

Altres temes relacionats

Baked by Digital Bakers