Accés a Grau superior

Accés a Grau superior

Informa't dels requisits per accedir als cicles de grau superior.

tenir el títol de batxillerat,
tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS),
tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
També s'hi pot accedir amb el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle que es vol cursar.
Dates de preinscripció:

Del 16 al 24 de maig - cicles de grau mitjà de formació professional
Del 15 al 26 de maig - programes de formació i inserció.
Del 25 al 31 de maig - cicles de grau superior de formació professional
Del 3 al 7 de juliol - curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà
Del 3 al 7 de juliol - curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

Comparteix

Baked by Digital Bakers