Accés a Grau mitjà

Accés a Grau mitjà

Informa't dels requisits per accedir als cicles de grau mitjà.

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
Dates de preinscripció:

Del 16 al 24 de maig - cicles de grau mitjà de formació professional
Del 15 al 26 de maig - programes de formació i inserció.
Del 25 al 31 de maig - cicles de grau superior de formació professional
Del 3 al 7 de juliol - curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà
Del 3 al 7 de juliol - curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

Comparteix

Baked by Digital Bakers