ACCÉS A ENSENYAMENT D’ESPORTS FUTBOL

ACCÉS A ENSENYAMENT D’ESPORTS FUTBOL

Informa't dels requisits per accedir a l'ensenyament d'esports futbol.

 • Omplir el document de sol·licitud d’admissió a la secretaria del centre. Període d’inscripció obert

 • Lliurar a la secretaria del centre la següent documentació:

  • Fotocòpia DNI, NIE o passaport
  • Targeta sanitària individual
  • Títol de l’ESO o prova d’accés a Grau mitjà
  • 1 fotografia
  • En el cas de menors d’edat cal presentar el llibre de família i el DNI dels pares
 • Certificat de superació de la prova específica El Departament d’Ensenyament convoca les proves específiques per ensenyaments esportius. Per més informació: www.gencat.cat

   

DATES DE PREINSCRIPCIÓ:

Del 16 al 24 de maig - cicles de grau mitjà de formació professional
Del 15 al 26 de maig - programes de formació i inserció.
Del 25 al 31 de maig - cicles de grau superior de formació professional
Del 3 al 7 de juliol - curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà
Del 3 al 7 de juliol - curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

Comparteix

Baked by Digital Bakers